Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • NEWS

  NEWS kommer att byta ut till NEWS 2. Detta kommer att ske 14/10 2019 då även Cosmic uppdateras.

 • Allmän information

  Driftstopp Cosmic

  Driftstopp Cosmic natten mellan 23-24 oktober

 • Sökord och journalmall Tidiga hypoteser tas bort i Cosmic

  Region Västmanland får inte längre undanhålla information från patienter under sökord "Tidigare hypoteser"

 • Användarstöd Allmän information

  Problem med radiologisvar

  Vi har problem med radiologisvar som inte läses in i Cosmic. Det gäller svar från Fysiologkliniken och undersökningarna Ekokardiografi samt Lungfunktion/Spirometri.

 • Användarstöd Allmän information

  Rättade och kvarvarande fel i Cosmic R8.2

  Här visas de fel som är rättade från leverantör samt de fel som är kvarvarande efter uppgraderingen av Cosmic. Leverantören arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt.

 • Allmän information

  Cambio användardag

  Varmt välkommen till Cambios användardag 2020!

 • Användarstöd Allmän information

  Kända fel i Cosmic R8.2

  Följande avsnitt innehåller beskrivning av kända fel i Cosmic R8.2 uppgradering.

 • Användarstöd Allmän information

  Driftstopp i Cosmic 2019-09-21

  Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Den 21 september mellan klockan 10:00-22:00 kommer vi ha ett driftstopp i Cosmic.

 • Allmän information

  Tolkbehov

  På förekommen anledning påminner vi om att det är viktigt att i Cosmic fylla i om patienten har ett tolkbehov.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter i Cosmic version R8.2

  Cosmic kommer att genomgå en större uppgradering och ett driftstopp är planerat till lördagen den 21:a september 2019, mellan klockan 10:00 och 22:00. Störningar kan även förekomma under söndagen den 22:a september. .

 • Användarstöd Allmän information

  Möjlighet att ställa frågor om nyheter i Cosmic inför uppgraderingen

  Inför uppgraderingen av Cosmic den 21 september kommer vi finnas tillgängliga för frågor i Ljusgården, Västerås sjukhus samt via Skype.

 • Användarstöd Allmän information

  Inför uppgradering av Cosmic till version R8.2

  Under helgen vecka 38 den 21 september kommer Cosmic att uppgraderas till version R8.2. Här kommer information inför uppgraderingen.

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Känt fel i Cosmic

  Ett fel i patientlisten i Cosmic har upptäckts.

 • Patientadministrativt stöd

  Kassavisning 2019

  I maj och juni hölls informationsträffar för berörd personal rörande kassan och turister i Vårdskolans aula.

 • Användarstöd Allmän information

  Ny sökväg till Elektronisk journal

  En ändring av sökvägen till Elektronisk Journal på Vårdgivarwebben

 • Allmän information

  Driftstopp Cosmic

  Cosmic kommer att genomgå en större uppgradering och ett driftstopp är planerat till lördagen den 21:a september 2019

 • Allmän information

  Störningar i Cosmic och övriga journalsystem

  Den 12 juni kommer det att genomföras en uppgradering av brandväggar med tillhörande hård och mjukvara.

 • Läkemedel och Remisstöd Allmän information

  Utskrifter Läkemedelsmodul och Beställning- och svar

  Det genomförs just nu ett arbete för att uppdatera alla utskrifter i Cosmic Läkemedelsmodul samt Beställning- och svar/analyser (inklusive etiketter).

 • Användarstöd Allmän information

  Lek&Lär

  Under vecka 25 kommer Cosmic Lek&Lär inte att vara tillgänglig eftersom miljön under denna vecka kommer att uppgraderas till en ny version (Cosmic R8.2).

 • Läkemedel och Remisstöd Allmän information

  Utskrivningshjälp

  Klinikapotekarna som tillhör Enheten för Sjukvårdsfarmaci (tidigare Läkemedelsenheten) startar nu ett samarbete med LäkarGruppen och Zethelius där ett nytt arbetssätt ska testas som benämns "Utskrivningshjälp".

 • Allmän information

  Driftstopp röntgen/fysiologen

  Den 28 maj kl.19.00-01.00 har röntgenkliniken och fysiologkliniken ett planerat driftstopp på grund av uppgradering.

 • Patientadministrativt stöd

  Nyhet i bokningsunderlag - självincheckning

  Under hösten införs central självincheckning inom Västmanlands sjukhus. Separat information har skickats ut från projektet "Receptioner med självincheckning"

 • Journalstöd

  Gemensamma dokument, Operationskliniken

  Operationskliniken använder sig av ett gemensamt dokument ”Sammanfattning IVA"

 • Journalstöd

  Webcert och Windows 10

  Vid utfärdande av Webcert-intyg på datorer som har Windows 10 är det problem med att läkarna kastas ut från Webcert till Cosmic när ett intyg signerats.

 • Allmän information

  Systemunderhåll röntgen/fysiologen

  Onsdag den 17 april kl. 06.00-07.00 har röntgen/fysiologen ett systemunderhåll.

 • Patientadministrativt stöd

  Remisser till Primärvården

  Från 1 maj ska alla remisser som skickas till primärvården ha respektive Familjeläkarmottagning som remissmottagande enhet.

 • Läkemedel och Remisstöd

  Driftstopp i Pascal

  Onsdag den 10 april kl. 22:30 – torsdag den 11 april kl. 06:00 produktionssätter eHälsomyndigheten release 17.1.5.

 • Användarstöd Allmän information

  Sammanhållen journal

  Utifrån den pilot som genomfördes under 2018 med sammanhållen journalföring mellan Region Västmanland och Västerås stad, så har det fattats beslut om ett breddinförande där legitimerad personal som arbetar inom Västerås stads Hälso- och sjukvård kommer ingå i sammanhållen journalföring.

 • Patientadministrativt stöd

  Självbetjäning i Lek-och Lär

  Nu är självbetjäningen konfigurerad och kan provas i Lek- och lär miljön.

 • Journalstöd

  Rättningar och Nyheter i LINK

  I och med uppgraderingen av Cosmic den 5-6 mars kommer rättningar och nyheter i LINK.

 • Användarstöd Allmän information

  Driftstopp 2019-03-05

  Natten mellan den 5 och 6 mars klockan 00:00-06:00 kommer vi ha ett driftstopp i Cosmic för att lägga in rättningar vi fått.

 • Journalstöd

  Samordning

  Nytt sökord ”Samordning” i vårdplansmallen ”Utskrivningsplanering”.