Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårdhygien Region Västmanland

Information och filmer om covid-19

Hygienombud - Eva Edberg

Västmanlands sjukhus Västerås
Torsdag 2/4   kl. 14.00 - 15.30  Lokal: Vårdhygien plan 12

Västmanlands sjukhus Köping
Tisdag 28/1   kl. 14.00 - 15.30  Lokal: Konferensrum 2 plan 3

Folktandvården Västmanland AB och Specialisttandvården
Torsdag 2/4   kl. 09.00 - 11.30  Lokal: Vårdhygien plan 12

Samlad service
Onsdag 26/2  kl 13.30 - 15.30  Lokal: Vårdhygien plan 12
Onsdag 27/5  kl 13.30 - 15.30  Lokal: Vårdhygien plan 12

Hygienombud - Christer Häggström

Grupp 1: Västmanlands sjukhus Västerås
Tisdag      4/2     kl 14.30 - 15.30 
Måndag   18/5    kl 14.30 - 15.30

Grupp 2: Västmanlands sjukhus Västerås
Torsdag     6/2   kl 14.30 - 15.30 
Onsdag    20/5   kl 14.30 - 15.30

Grupp 3: Mottagningar, dagvårdsavdelningar och ambulansen Västerås 
Måndag   17/2    kl 14.00 - 15.30
Onsdag     6/5    kl 14.00 - 15.30

Psykiatri Västmanland
Onsdag 12/2      kl 14.00 - 15.30
Tisdag   26/5      kl 14.00 - 15.30

Lokal för ovanstående möten: Konferensrummet Enheten för Smittskydd och Vårdhygien plan 12

Sala
Tisdag   28/4    kl 14.00 - 15.30 Lokal: Konferensrum Sala sjukhus plan 5

Hygienföredöme

Vårdhygien har sen 2009 delat ut en utmärkelse, Hygienföredöme.
De verksamheter som visat på ett gediget och över tid hållbart vårdhygieniskt arbete kan bli kandidater för utmärkelsen.
Patientsäkerhet kräver både engagerade chefer och medarbetare. Verksamhetens dagliga arbete ska utgå ifrån att hygienrutiner anses självklara och vårdrelaterade infektioner oacceptabla.

Följande verksamheter har fått utmärkelsen Hygienföredöme:

2019 - Hygienombud Ambulanssjukvården Region Västmanland
2018 - Enheten för psykosomatisk medicin
2017 - Habiliteringscentrum Västmanland
2016 - Folktandvården Västmanland AB
2015 - Kolsva kommundel - Äldreomsorgen
2014 - Ingen utmärkelse delades ut
2013 - Hallstahammars Kommun - Äldreomsorgen
2012 - Operationsavdelningen
2011 - Städ Västerås
2010 - Avdelning 69
2009 - Intensivvårdsavdelningen


Kontakt

Eva Edberg

Hygiensjuksköterska
021 - 17 41 98

Christer Häggström

Hygiensjuksköterska
021 - 17 34 60

Lena Sars

Hygiensjuksköterska
021 - 17 45 32

Martina Ågren

Hygiensjuksköterska
021 - 17 44 49

Lars Blad

Bitr. smittskyddsläkare Överläkare vårdhygien
021-17 68 01