Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårdhygien Region Västmanland

Hygienombud - Eva Edberg

Västmanlands sjukhus Västerås
Torsdag 5/12  kl. 14.00 - 15.30  Lokal: Vårdhygien plan 12

Västmanlands sjukhus Köping
Tisdag 3/12  kl. 14.00 - 15.30  Lokal: Konferensrum 2 plan 3

Folktandvården Västmanland AB och Specialisttandvården
Tisdag 26/11  kl. 09.00 - 11.30  Lokal: Vårdhygien plan 12

Samlad service

Hygienombud - Christer Häggström

Grupp 1: Västmanlands sjukhus Västerås
Tisdag 10/9       kl 14.30 - 15.30
Tisdag 12/11     kl 14.30 - 15.30

Grupp 2: Västmanlands sjukhus Västerås
Torsdag  12/9    kl 14.30 - 15.30 
Torsdag  14/11  kl 14.30 - 15.30

Grupp 3: Mottagningar, dagvårdsavdelningar och ambulansen Västerås
Onsdag  18/9    kl 14.00 - 15.30
Onsdag  20/11  kl 14.00 - 15.30

Psykiatri Västmanland
Onsdag  2/10    kl 14.00 - 15.30
Tisdag   3/12     kl 14.00 - 15.30

Lokal för ovanstående möten: Konferensrummet Enheten för Smittskydd och Vårdhygien plan 12

Sala
Torsdag  5/12 kl 14.00 - 15.30 Lokal: Konferensrum Sala sjukhus plan 5

Hygienföredöme

Vårdhygien har sen 2009 delat ut en utmärkelse, Hygienföredöme.
De verksamheter som visat på ett gediget och över tid hållbart vårdhygieniskt arbete kan bli kandidater för utmärkelsen.
Patientsäkerhet kräver både engagerade chefer och medarbetare. Hygienrutiner ska anses självklara och vårdrelaterade infektioner oacceptabla.

Följande verksamheter har fått utmärkelsen Hygienföredöme:

2017 - Habiliteringscentrum Västmanland
2016 - Folktandvården Västmanland AB
2015 - Kolsva kommundel - Äldreomsorgen
2014 - Ingen utmärkelse delades ut
2013 - Hallstahammars Kommun - Äldreomsorgen
2012 - Operationsavdelningen
2011 - Städ Västerås
2010 - Avdelning 69
2009 - Intensivvårdsavdelningen


Kontakt

Eva Edberg

Hygiensjuksköterska
021 - 17 41 98

Christer Häggström

Hygiensjuksköterska
021 - 17 34 60

Lena Sars

Hygiensjuksköterska
021 - 17 45 32

Martina Ågren

Hygiensjuksköterska
021 - 17 44 49

Lars Blad

Bitr. smittskyddsläkare Överläkare vårdhygien
021-17 68 01