Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårdavgifter

1 januari 2018 införs nya patientavgifter

Regionfullmäktige har beslutat om en ny struktur för patientavgifter som ska vara tydligare och enklare att tillämpa. De nya enhetliga avgifterna införs vid årsskiftet 2018. Från årsskiftet kommer besöken i primärvården att kosta 140 kronor och i specialistvården 280 kronor

Cellprovtagning blir avgiftsfri
Mammografisk hälsokontroll är redan idag avgiftsfritt och från årsskiftet gäller det även gynekologisk hälsokontroll (cellprov).

Avgiftsfria besök för unga och äldre
Sedan tidigare är öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre och för barn och unga under 20 år.

Förändringen påverkar alla invånare i länet då samtliga patientavgifter förändras. De enhetliga avgifterna medför att avgiften för vissa besöks sänks, eller tas bort helt, medan andra höjs. Högkostnadsskyddet påverkas inte och sätter en gräns för varje invånares patientavgiftskostnader.

Införande av E-frikort innebär att alla automatiskt erhåller frikort när 1 100 kr uppnåtts.