Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Handläggning av nytt sjukdomsfall

Ny SmiNet-version den 6 september 2021 för handläggning av smittsamma sjukdomar

Det nuvarande SmiNet ersätts den 6 september 2021 klockan 08:00 av en ny systemversion. Den stora förändringen är att kliniska smittskyddsanmälningar nu sker genom inloggning med SITHS e-legitimation i första hand.

Det kommer även att finnas möjlighet att logga in på så kallade gruppkonton som inte kräver legitimering med SITHS-kort och också att utan inloggning skriva ut och skicka in en pappersanmälan.

En annan nyhet är att paragrafanmälningar nu kommer att kunna göras elektroniskt om man loggar in med SITHS-kort, men de kommer inte kunna göras inloggad på ett gruppkonto. Möjligheten att göra paragrafanmälan via papper kommer dock att finnas kvar.

Du som har SITHS-kort

Från och med den 6 september kl. 08:00 kan du logga in i den nya versionen av SmiNet med ditt SHITS-kort och din pinkod. Du behöver inget annat lösenord för att kunna göra en klinisk smittskyddsanmälan.

Inloggning i nya SmiNet

Här loggar du in i SmiNet via internet: https://sminet3-prod.sminet.se

Här loggar du in i SmiNet via SjuNet (gäller främst medarbetare i region och kommuner): https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org

Vårdenheter som haft inloggning i den tidigare versionen av SmiNet och som inte använder SITHS-kort

De vårdenheter som inte använder SITHS vänder sig till sin lokala SITHS-organisation för att få ett SITHS-kort. Om det inte är möjligt att få ett SITHS-kort måste du/din vårdenhet skaffa ett så kallat gruppkonto. Ett gruppkonto är gemensamt för alla på din vårdenhet.

För att få ett lösenord till ett sådant gruppkonto kontaktar du/din vårdenhet Enheten för Smittskydd och Vårdhygien genom att mejla till smittskydd@regionvastmanland.se.

I mejlet anger du att det handlar om inloggning med gruppkonto i den nya SmiNet-versionen samt:

  • Namn på vårdenheten
  • Ditt namn och telefonnummer/mobilnummer
  • Vårdenhetens postadress
  • Vårdenhetens mejladress

Den nya SmiNet-versionen planeras starta den 6 september. Men om IT-problem skulle uppkomma kan startdatumet behöva ändras och information om eventuella ändringar i tidsplanen kommer att publiceras så snart vi får kännedom om dem.

Sjukdomar

Det finns ett antal smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga, se länken till Folkhälsomyndighetern "Anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar" i kolumnen till höger.

Smittskyddsblad

Smittskyddsläkarföreningen ger ut informationsblad för de flesta anmälnings-pliktiga sjukdomar. De består av ett blad med läkarinformation och ett med patientinformation.

  1. Läkarinformationen är tänkt som en snabb "checklista" för läkare och annan vårdpersonal om bland annat handläggning, smittspårning, anmälan.
  2. Patientinformation innehåller information riktad till patient och anhöriga. Tyngdpunkten har även här lagts på råd för att förhindra smittspridning. Förslag till både allmänna råd och bindande förhållningsregler ges.

Ett flertal smittskyddsblad finns översatta till annat språk för patienten och du hittar dom genom att välja en diagnos och längst upp till höger syns då en rullista "svenska", där ser du vilka språk som finns.

Smittspårning

Smittspårning är en viktig del i preventionsarbetet av smittsamma sjukdomar, inte bara av de sexuellt överförbara infektionerna utan också till exempel av tarminfektioner och luftvägsinfektioner. Flera anmälningspliktiga sjukdomar, utöver de som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, är därför också smittspårningspliktiga.

Smittspårning innebär att försöka identifiera:

  • smittkälla - av vad/vem personen har blivit smittad (till exempel annan person, livsmedel, djur, vatten)
  • smittväg - hur personen blivit smittad
  • vilka andra som kan ha smittats av samma smittkälla
  • till vilka smittan kan ha förts vidare.

Syftet med smittspårningsarbetet är att stoppa/minimera fortsatt smittspridning.

Behandlande läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften, ansvarar för att smittspårningen utförs.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.