Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Handläggning av nytt sjukdomsfall

Sjukdomar

Det finns ett antal smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga, se länken till Folkhälsomyndighetern "Anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar" i kolumnen till höger.

Smittskyddsblad

Smittskyddsläkarföreningen ger ut informationsblad för de flesta anmälnings-pliktiga sjukdomar. De består av ett blad med läkarinformation och ett med patientinformation.

  1. Läkarinformationen är tänkt som en snabb "checklista" för läkare och annan vårdpersonal om bland annat handläggning, smittspårning, anmälan.
  2. Patientinformation innehåller information riktad till patient och anhöriga. Tyngdpunkten har även här lagts på råd för att förhindra smittspridning. Förslag till både allmänna råd och bindande förhållningsregler ges.

Ett flertal smittskyddsblad finns översatta till annat språk för patienten och du hittar dom genom att välja en diagnos och längst upp till höger syns då en rullista "svenska", där ser du vilka språk som finns.

Smittspårning

Smittspårning är en viktig del i preventionsarbetet av smittsamma sjukdomar, inte bara av de sexuellt överförbara infektionerna utan också till exempel av tarminfektioner och luftvägsinfektioner. Flera anmälningspliktiga sjukdomar, utöver de som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, är därför också smittspårningspliktiga.

Smittspårning innebär att försöka identifiera:

  • smittkälla - av vad/vem personen har blivit smittad (till exempel annan person, livsmedel, djur, vatten)
  • smittväg - hur personen blivit smittad
  • vilka andra som kan ha smittats av samma smittkälla
  • till vilka smittan kan ha förts vidare.

Syftet med smittspårningsarbetet är att stoppa/minimera fortsatt smittspridning.

Behandlande läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften, ansvarar för att smittspårningen utförs.

Anmälan av nytt sjukdomsfall - SmiNet

Fall av anmälningspliktiga sjukdomar anmäls i SmiNet av kliniker/mottagningar, mikrobiologiska laboratorier eller patologen, länk till Sminet i kolumn till höger. Vi handlägger smittskyddsanmälningarna lite olika beroende på vilken diagnos det är, då det är olika rutiner beroende på typ av smitta – se respektive smitt-skyddsblad.