Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Säkerhetsnålen

Säkerhetsnålen är ett nytt patientsäkerhetspris som har instiftats av Region Västmanland och är en utmärkelse för insatser inom patientsäkerhetsområdet.

Utmärkelsen är ett sätt att visa uppskattning för förbättringsresultat och främjande av god patientsäkerhetskultur.​

Vem/vilka kan nomineras?

Utmärkelsen riktar sig till en vårdavdelning, mottagning, vårdcentral eller liknande som genomfört ett dokumenterat utvecklingsarbete som på ett tydligt sätt bidrar till att reducera antalet vårdskador och främjar en god patientsäkerhetskultur. Mottagare av säkerhetsnålen tas fram efter nomineringsförfarande av det centrala patientsäkerhetsteamet.

Regionstyrelsen fattar det formella beslutet om mottagare.

När och till vem lämnas nomineringen?

22 maj är sista dagen för nominering varefter tre finalister utses, vilka intervjuas av det centrala patientsäkerhetsteamet. Förslag gällande vinnare läggs till regionstyrelsen som fattar det formella beslutet i september.

När sker utdelning av priset?

Säkerhetsnålen delas ut under regionfullmäktiges sammanträde den 22 oktober. Förutom äran belönas den vinnande arbetsplatsen en prissumma på 30.000 kr.

Skicka till:

Centrala patientsäkerhetsteamet
Regionhuset ingång 4, 721 89 Västerås
eller per e-post till  emelie.conden@regionvastmanland.se

Frågor?

Eventuella frågor besvaras av chefsjuksköterska Emelie Condén
tfn 021-17 69 93, e-post till  emelie.conden@regionvastmanland.se