Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medicintekniska produkter

Tillvägagångssätt vid anmälan till Läkemedelsverket och tillverkaren vid fel, eller risk för fel, på medicintekniska produkter enligt SOSFS 2008:1.

Alla avvikelser/risker där medicinteknisk utrustning är involverad ska meddelas till Medicinsk Teknik, så snart som möjligt. När det gäller dödsfall och allvarlig skada eller risk för detta, vid användning av medicintekniska produkter, gör Medicinsk Teknik en anmälan till Läkemedelsverket och tillverkaren. Om utrustningen är egentillverkad görs anmälan till Läkemedelsverket och IVO.

Via Medicinsk Teknik rapporteras avvikelser också vidare till Reidar - en nationell avvikelsedatabas för medicintekniska produkter.

För mer information

Medicinteknisk handbok - Kapitel 7 Avvikelsehantering

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården


Kontakt