Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Expertgrupper

Här finns information om regionens expertorgan för läkemedel.

Läkemedelskommittén svarar för rekommendationer av läkemedel och genomför utbildningar och informationstillfällen. 

Enheten för sjukvårdsfarmaci ansvarar för sjukhusapoteksfunktionen, läkemedelsförsörjning, uppföljning, klinisk farmaci med mera.

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är regionens expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Vårt syfte är:

 • att verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
 • att i övrigt främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
 • att erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel
 • att förmedla en samstämmig information om läkemedel till patienter

Läkemedelskommitténs sekretariat

Ordförande:
Överläkare
Lena Ottosson Bixo
lena.bixo@regionvastmanland.se

Sekreterare:
Apotekare 
Desirée Loikas
desiree.loikas@regionvastmanland.se

Dokument i Ledningssystemet som berör Läkemedelskommittén.

Läkemedelskommitténs övriga medlemmar

 • Adina Velica, överläkare, Psykiatriska kliniken
 • Cecilia Nilsson, överläkare, Onkologkliniken
 • Charlotta Hammar, överläkare, Medicinkliniken
 • Daniel Heimer, smittskyddsläkare, Smittskydd och vårdhygien
 • Inge Eriksson, överläkare
 • Johan Nordmark, chefsläkare, geriatriker
 • Karl-Johan Lindner, verksamhetschef, Enheten för Sjukvårdsfarmaci
 • Kenneth Berglén, familjeläkare, Primärvård Västmanland
 • Malin Svakko, MAS, Köping
 • Maria Kättström, medicinsk rådgivare, Vårdval primärvård
 • Mats Rothman, överläkare, Smärtrehab
 • Milad Rizk, överläkare, Reumatologkliniken
 • Rune Kaalhus, familjeläkare, Primårvård Västmanland

Expertgrupper

Lista på expertgrupper, sammankallande namn och mailadresser

Enheten för sjukvårdsfarmaci

Stöd till Läkemedelskommittén

Enheten för sjukvårdsfarmaci är ett administrativt stöd till Läkemedelskommittén i frågor rörande bland annat ekonomi, information, utbildningar, seminarier, konferenser och utvecklingsarbete. Enheten för sjukvårdsfarmaci och Läkemedelskommittén har i många frågor, i synnerhet gällande hälsoekonomi, ett mycket nära samarbete.

Uppföljning av läkemedelsförskrivning

Enheten ska ur ett Västmanländskt perspektiv bevaka utvecklingen av läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnader, samordna och delge information i läkemedelsfrågor samt stödja regionledning och verksamheterna inom ekonomiskt uppföljningsarbete för läkemedel och läkemedelsrelaterade produkter.

Läkemedelsförsörjning

Enheten har också ett ansvar att styra och leda läkemedelsförsörjningen i Region Västmanland i vald riktning. Den praktiska hanteringen sköts av Farmaciservice, se mer under Sjukhusansluten vård

Cosmicmallar och Klinisk farmaci

Administrering av ordinationsmallar i journalsystemet Cosmic ingår också i enhetens ansvar, samt ansvar för den kliniska farmacin. Kontakt med våra kliniska apotekare fås via mail kliniskfarmaci@regionvastmanland.se eller per telefon 021-17 40 88.

I övergripande frågor kring läkemedel har Enheten för sjukvårdsfarmaci kontakter med apoteksaktörer, eHälsomyndigheten, länets kommuner, läkemedelsindustri, SKL och myndigheter.

Verksamhetschef Enheten för sjukvårdsfarmaci
Karl-Johan Lindner 
021-17 46 55 

Verksamhetsutvecklare
Marie Halvarsson 
021-17 46 27

Läkemedelssamordnare
Angelica Andreassen
021-17 47 12

Apotekare 
Elisabet Andersson 
021-17 46 61

Apotekare
Desirée Loikas 
021-17 53 87

Apotekare 
Sebastian Björkin Joona
021-17 30 78

 Klinikapotekare
 
Jenny Calås
 021-17 59 83

Klinikapotekare 
Beatrice Ekelo
021-17 48 62

Klinikapotekare
Kristin Menkens
021-17 69 17

Klinikapotekare
Lovisa Olsson
021-17 45 88

Klinikapotekare
Malin Österberg
021 - 17 69 14

Klinikapotekare
Maria Sjölander
021-17 32 48

 
Klinikapotekare 
Sanna Storgård
021-17 36 65

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English