Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjukhusansluten vård

Från och med den 1 oktober 2017 sköts läkemedelsförsörjningen inom Västmanlands sjukhus av Farmaciservice. Läkemedel beställs från Kronans Apotek i Enköping.

Kontaktuppgifter 

Kronans Apotek Enköping

Vid frågor om beställning och tillgång av läkemedel kontaktas
Kronans Apotek på tel 0770-22 20 06.

För akut behov av läkemedel utanför Kronans Apoteks öppethållande:

  • Kontakta jourhavande farmacevt som nås via sjukhusets växel på

Tel. 021-17 30 00

  • Finns läkemedlet i lagret eller hos grossist ombesörjer jourhavande farmacevt beställningen och tillser att läkemedlet skickas till beställaren.
  • Beställande enhet står för utryckningskostnad á 2500 kr samt läkemedels- och transportkostnad.

Utryckningskostnad debiteras endast om kontakten genererar en faktisk beställning.

Farmaciservice

Kontaktas vid frågor angående läkemedelsservice, cytostatikatillverkning, vätskevagnar, kvalitetsgranskning och övriga utredningsfrågor.

Tel:  73151

Epost: farmaciservice@regionvastmanland.se 

Zoledron för infusion och intravenöst järn i primärvården

Instruktioner för beställning av zoledronsyra och intravenöst järn till primärvården finns i Ledningssystemet. Beställningar görs i leverantörens beställningssystem. Verksamhetschef ansvarar för upplägg av nya beställare. Följ länken till Ledningssystemet för full instruktion, samt blankett för upplägg av nya beställare.

Faxblankett om det elektroniska beställningssystemet inte fungerar.

Upphandling

Läkemedel

Region Västmanland genomför upphandling av läkemedel i samarbete med den så kallade Fyrklövern. (Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Västmanland).

Sammanställning över upphandlade läkemedel i Västmanland gällande från 190501.

Nedanstående dokument finns i Ledningssystemet, följ länken.

  • Upphandlade och rekommenderade läkemdel med synonymer

Vacciner

Vacciner utanför barnvaccinprogrammet har upphandlats, avtalet gäller till 2021-04-30. Avtalen gäller för slutenvård, vårdcentraler, samt privatläkare med regionavtal. Nedanstående dokument är uppdaterade enligt detta.

Upphandlat vaccin beställs i normalfallet direkt från grossist/leverantör. I samband med beställning anges att denna sker enligt avtal med Fyrklövern.

Nedanstående dokument finns i Ledningssystemet, följ länken.

  • Förteckning över upphandlade vacciner
  • Beställning sker direkt från leverantör enligt dokument "Beställning upphandlade vacciner" 
  • Prislista för vacciner som inkluderar stickavgift

Information om ramavtal för barnvacciner inom det nationella vaccinationsprogrammet på SKR:s webbsida.

Instruktion för beställning av barnvacciner inom ramavtalet.

Diabetestekniska hjälpmedel

Varuförsörjningen, där landstingen i Västmanland, Uppsala, Dalarna, Sörmland och Örebro län ingår, har tecknat avtal om upphandling av vissa diabetestekniska hjälpmedel.

Hjälpmedlen förskrivs som vanligt av diabetessköterska eller läkare, och hämtas av patienten på valfritt apotek. Avtalet gäller från 1 september 2016 till och med augusti 2018. Avtalet är förlängt till och med augusti 2020.

Förteckning över upphandlade produkter.

Se Varuförsörjningens hemsida. 


Kontakt

Elma Tajic

Sjukhusapotekschef
021 - 17 68 97