Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Leende flicka i klätterställning

Läkemedel till barn

Många läkemedel saknar indikation eller beredningsformer som är anpassade till barn. Som hjälp och stöd har Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen tagit fram ett häfte med vanliga sjukdomstillstånd med behandlingsrekommendationer. Här hittar du också länkar till Eped, en databas med barnläkemedelsinstruktioner.

Läkemedelsverket har ett regeringsuppdrag som är formulerat: Utvidga kunskap om barns läkemedel och deras användning. En del i detta är den rapport om säkrare ordination och läkemedelshantering till barn som publicerats i april 2017.

En uppdaterad lista - läs mer nedan.

Listan distribueras till familjeläkarmottagningar under vecka 6. Vill du ha en egen lista, skicka ett mail till lakemedelskommitten@regionvastmanland.se 

Rekommenderade läkemedel till barn

 

Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022

Martin Dalenbring, specialistläkare från barnkliniken i Västerås har deltagit i arbetet för Västmanlands del.

 

Nya kapitel

Fimosis

I de fall lokalbehandling med steroidsalva är aktuell rekommenderas klobetasol (Dermovat, salva 0,05%).

Insomni och dygnsrytmstörning

Detta kapitel bygger på Läkemedelsverkets kunskapsdokument om sömnstörningar hos barn från 2014. Här betonas vikten av icke-farmakologisk behandling, men även melatonin kan vara aktuellt.

Ändrade rekommendationer

Gastroesofagal refluxsjukdom

Ranitidin är tillfälligt indraget och ersätts av famotidin.

Förstoppning

För makrogol rekommenderas Juniorprodukter upp till 12 mån ålder, och därefter Forlax/Omnilax. Forlax/Omnilax är billigare, men Juniorprodukter tillåter exaktare dosering hos barn 6-12 mån.

Huvudlöss

Uppdaterat enligt Läkemedelsverkets senaste rekommendation från 2019. Endast dimetikonprodukter rekommenderas p.g.a. bäst dokumentation.

Erysipelas

Dosändring av flukloxacillin från 10-17 mg/kg x 3 i 10 dagar till 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.

Sårinfektioner och bölder

Dosändring av flukloxacillin från 16,5-25 mg/kg x 3 i 7 dagar till 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.

Pneumoni

Erytromycin som tablett och kapsel kommer att utgå från marknaden. Ersätts av doxycyklin.

Kutan borrelia

Tillägg av doxycyklin som alternativ vid pc-allergi typ 1 hos barn ≥8 år.

Urinvägsinfektioner

Uppdaterat kapitel baserat på STRAMAs senaste riktlinjer, samt med kompletteringar från bl.a. ePed.

Febernedsättande och smärtstillande läkemedel

Justering av paracetamoldos från 10-15 mg/kg x 4 till 15 mg/kg x 4, för att undvika underdosering.

Migrän

Justering av paracetamoldos. Justerad initial ibuprofendos från 15 mg/kg till 10 mg/kg.

Allergisk rinit och allergisk konjunktivit

Kapitlen slås ihop till ”Allergisk rinokonjunktivit”. Clarityn sirap stryks eftersom den har utgått från marknaden. Tillägg av emedastin som andrahandsval vid lokalbehandling av konjunktivit.

Astma

Uppdaterad dosekvivalenstabell för inhalerade kortikosteroider enligt Barnläkarföreningen. Uppdaterad behandlingstrappa enligt Barnläkarföreningen.

ePed

ePed är en erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel.

I den kan du ta del av lokala instruktioner för barnläkemedel från andra landsting. Nu är även Västmanland ansluten till ePed.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.