Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leende flicka i klätterställning

Läkemedel till barn

Många läkemedel saknar indikation eller beredningsformer som är anpassade till barn. Som hjälp och stöd har Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen tagit fram ett häfte med vanliga sjukdomstillstånd med behandlingsrekommendationer. Här hittar du också länkar till Eped, en databas med barnläkemedelsinstruktioner.

Läkemedelsverket har ett regeringsuppdrag som är formulerat: Utvidga kunskap om barns läkemedel och deras användning. En del i detta är den rapport om säkrare ordination och läkemedelshantering till barn som publicerats i april 2017.

Uppdaterad rekommendationslista för barn 2021-2022

En uppdaterad lista kommer att publiceras i början av 2021.

Rekommenderade läkemedel till barn

 

 

 

Rekommenderaden läkemedel för barn 2019-2020

Martin Dalenbring, specialistläkare från barnkliniken i Västerås har deltagit i arbetet för Västmanlands del.

 

 

Nya kapitel

Influensa

Detta kapitel ger rekommendationer kring profylax och behandling av influensa främst ur ett primärvårdsperspektiv. Rekommendationerna bygger på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

Riklig menstruation

För behandling av riklig menstruation rekommenderas tranexamsyra.

D-vitaminbrist

Detta kapitel ger rekommendationer kring profylax och behandling av D-vitaminbrist och bygger både på rekommendationer från Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes samt Livsmedelsverket.

Ändrade rekommendationer och tillägg

Impetigo

Retapamulin (Altargo) har utgått från marknaden. Denna ersätts av fusidinsyra. P.g.a. risken för resistensutveckling betonas vikten av lokal rengöring än mer.

Perianal streptokockinfektion (”stjärtfluss”)

Cefadroxil ersätter fenoximetylpenicillin som förstahandsval. I den enda kliniska prövning som har jämfört preparaten uppvisade ett cefalosporinpreparat bättre effekt.

Urinvägsinfektioner

Rekommendationerna har harmoniserats med de från Svensk barnnefrologisk förening.

Atopiskt eksem

Lokalbehandling med kalcineurinhämmare har lagts till som en möjlig behandling vid eksem i ansikte, hals eller i känsliga hudveck då grupp I-steroid har otillräcklig effekt.

Akne

 Tillägg att kombinerade hormonella medel kan vara ett alternativ hos de med behov av antikonception.

Krupp

Dosen av betametason justeras ned från 0,5 mg/kg till 0,15 mg/kg. Det finns viss evidens från studier samt god klinisk erfarenhet av att detta är tillräckligt.

Generella förändringar

I de fall en dosrekommendation anges baserat på kroppsvikt anges samtidigt rekommenderad maximal dygnsdos.

ePed

ePed är en erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel.

I den kan du ta del av lokala instruktioner för barnläkemedel från andra landsting. Nu är även Västmanland ansluten till ePed.