Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Porträtt på glad person

Läkemedel till äldre

Vid läkemedelsbehandling av äldre finns många faktorer att ta hänsyn till. Både vad gäller patientens förmåga och funktion, men även läkemedlens egenskaper i form av biverkningsprofil, metabolism och utsöndring.

För de mest sjuka äldre och de i livets slutskede är det extra svårt, men också viktigt att behandla rätt.
Expertgrupp äldre och läkemedel arbetar med rekommendationer anpassade till äldre.

Rekommenderade läkemedel till de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2018-2019

Expertgrupp Äldre och Läkemedel har tillsammans med motsvarande expertgrupper från övriga landsting i Uppsala-Örebroregionen tagit fram "Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre". Uppdaterad version kommer att publiceras i jan-feb 2020.

 

Läs mer under Förskrivarstöd

Läkemedelsbehandling vid livets slut

Expertgruppen har tagit fram en mall att använda för ordination av läkemedel vid livets slut, enligt Svenska Palliativregistrets rekommendationer. Efter det har mallen kompletterats med förslag på omvårdnadsåtgärder.

Ordinationen ges till namngiven patient, som bedöms vara i livets slutskede. Ordinationen tidsbegränsas.

Vårdplan/Läkemedelsbehandling i livets slut

Läs mer

Läkemedelsverkets webbplats om Smärtlindring i livets slutskede

Svenska palliativregistret

Socialstyrelsens kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede