Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor om läkemedel

Läkemedelskommittén och Enheten för sjukvårdsfarmaci erbjuder en informationstjänst när det gäller kluriga frågor om läkemedel. Det kan gälla interaktioner, biverkningar, läkemedel vid graviditet och amning. Sådant Du inte direkt hittar i produktresumé eller databaser.

Klinisk Farmaci

Frågorna handläggs av de kliniska apotekarna vid Enheten för sjukvårdsfarmaci. De har kunskap inom området och lång erfarenhet av att söka i olika databaser samt sammanställa producentobunden och evidensbaserad läkemedelsinformation. Läkemedelskommitténs expertgrupper finns också tillgängliga som medicinsk resurs.

Universitetens läkemedelsinformationscentraler finns till hands i de fall vi inte kan besvara frågan inom vår egen region.

Kostnaden för frågor som skickas från klinik direkt till universitetens informationscentraler debiteras kliniken.  Läkemedelskommittén står för kostnaden då frågorna går denna väg.

Läkare och sjuksköterskor är välkomna med frågor via mail eller i brådskande fall telefon.

Kontaktuppgifter

Mail: kliniskfarmaci@regionvastmanland.se 

Tel: 021- 17 40 88

Remiss i Cosmic

För patientspecifika frågor eller hjälp med läkemedelsgenomgång: Skicka remiss till klinikapotekarna via Enheten för Sjukvårdsfarmaci som remissinstans i Cosmic.

Farmaciservice

Frågor gällande läkemedelsförsörjning och sortiment i enheternas olika läkemedelsförråd liksom restsituationer och licenser svarar som vanligt Farmaciservice på. Se även Arbetsplatsen under Service och Tjänster.

Kontaktuppgifter

Mail: farmaciservice@regionvastmanland.se

Tel: 021- 17 31 51

Frågor från allmänheten

Frågor från allmänheten/patienter hänvisas i första hand till behandlande läkare.

Övriga källor till information är

Restnoterade läkemedel

Lokal information om restnoterade läkemedel finns på Arbetsplatsen under Service och tjänster.

I FASS-texten för en produkt finns information om just den produkten är restnoterad, det går också att söka lagerstatus på valt apotek.

Läkemedelsverket publicerar en lista över restnoterade lälkemedel, med vissa hänvisningar till alternativa produkter. Listan uppdateras dagligen.