Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psykiatri

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

tillfällig behandling av ångest

 

prometazin

Lergigan* 

alimemazin

Theralen 

hydroxizin

Atarax*

 För behandling av tillfällig ångest hos äldre -

se Äldrekortet under Äldre och Läkemedel

 

behandling av ångest

FaR Fysisk aktivitet på recept 

SSRI

 

escitalopram*

sertralin*

fluoxetin*

 

SNRI

 

duloxetin*

venlafaxindepotkapsel

 

övriga

 

mirtazapin*

 

 

 

behandling av depression

 

FaR Fysisk aktivitet på recept 

 SSRI

 

escitalopram*

sertralin*

fluoxetin*

 

 SNRI

 

duloxetin*

venlafaxin* depotkaps

 

övriga

 

mirtazapin*

bupropion*

 

sömnmedel

  

melatonin

propiomazin

zopiklon*

Melatonin AGB 
Propavan  

 

Se även medicinsk instruktion nr 40883 för
beroendeframkallande läkemedel (zopiklon) i Ledningssystemet.

 

 Riskläkemedel för äldre
* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

Stäng -