Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psykiatri

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

tillfällig behandling av ångest

 

prometazin
alimemazin
hydroxizin

Lergigan* 
Theralen 
Atarax*

 För behandling av tillfällig ångest hos äldre -

se Äldrekortet under Äldre och Läkemedel

 
   

behandling av ångest

 

SSRI

 

escitalopram*
sertralin*
fluoxetin*

 

SNRI

 

duloxetin*
venlafaxindepotkapsel
 
   

övriga

 

mirtazapin*  
   

behandling av depression

 

FaR Fysisk aktivitet på recept 

 SSRI

 

escitalopram*
sertralin*
fluoxetin*

 

 SNRI

 

duloxetin*
venlafaxin* depotkaps

 

övriga

 

mirtazapin*
bupropion*

 

sömnmedel

  

melatonin

propiomazin

zopiklon*

Melatonin AGB 
Propavan  

 

   

 Riskläkemedel för äldre
* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

Stäng -