Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öron

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

extern otit

betametason lösning                                         Diprotit endospipetter- Ej förmån

glukokortikoid + antib örondroppar            Terracortril m Polymyxin B

vid svikt och fynd av pseudomonas vid odling

ciprofloxacin örondroppar                                Ciloxan

Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -