Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neurologi

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

 

migränmedel 

 

anfallskuperande

 

1a hand

 

acetylsalicylsyra brustabl

Bamyl koffein (ej förmån)

naproxen*

 
 

 

2:a hand

 

sumatriptantabl 50 mg, inj
rizatriptan*
zolmitriptan nässpray

 

Zomig Nasal

profylaktiska

 

1:a hand
metoprololdepottabl

 

2:a hand
topiramat (ny)

antiemetika

vid behov (se avsnitt A-mage tarm, antiemetika)

 

antiepileptika 

 

 1:a hand

 

 lamotrigin

 Lamotrigin

 2:a hand

 

 levetiracetam

 Levetiracetam

medel vid Parkinsons sjukdom

 

 

levodopa

Madopark*/Quick/Mite

pramipexol depottabl

Pramipexol*

restless legs

 

pramipexoltabl/depottabl

 

 

sekundärprofylax: ischemisk stroke

se avsnitt C, Hjärta och Kretslopp

 

 

 

   
 

 

Borttaget sedan 2018, paracetamol vid migrän, levodopa vid restless legs.

Riskläkemedel för äldre

Borttaget sedan 2016; karbamazepin, Tegretol Retard som antiepileptika
* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -