Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Munhåla - käkar

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

 

 

kariesskydd

 

hög risk

NaF munsköljvätska 0,2 % (daglig sköljning)

 
Dentan*

NaF tandkärm  Duraphat (ny)

måttligt ökad risk

 

NaF tuggummi

Fluorette

NaF+äppelsyra sugtabl

Xerodent

saliversättning

(ej läkemedel)

 

spray

Proxident (ej förmån) 

gel

Oral Balance (ej förmån) 

salivstimulerande

 

NaF+äppelsyra sugtabl

Xerodent 

smärtlindring

 

se avsnitt N; analgetika lätt-måttlig smärta

 

lokalanestetika

 

lidokain epinefrin

Xylocain Dental Adrenalin (Ej förmån) 

prilokain felypressin

Citanest Dental Octapressin (Ej förmån)

antibiotika

 

1:a hand

 

fenoximetylpenicillin

Kåvepenin* 

komplement vid terapisvikt efter ca 3 dygn

 

metronidazol

Flagyl

2:a hand

 

klindamycin

 

antimykotika

 

nystatin*

 

flukonazol*

 

virushämmande

(lokal behandling)

 

penciklovir kräm

Vectavir

aciklovir kräm

Anti (ej förmån)

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -