Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medel vid behandling av beroendetillstånd

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

nikotinberoende 

 

 1:a hand

 

 nikotin tuggummi plåster sugtabl mm

Flera preparat

 2:a hand

 

 vareniklin

Champix

 alkoholberoende

 

 disulfiram

Antabus

 akamprosat

Campral

 naltrexon*

 

 

 

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Vill du sluta röka - kontakta din vårdcentral eller Hälsocentrum Västmanland
Sluta-Röka-Linjen - ring 020-84 00 00

Stäng -