Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mag-Tarmsjukdomar

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

refluxsjukdom magsår 

 

pantoprazol*

 

omeprazol/esomeprazol*

 

vid eradikering av Helicobacter
pylori-positivt magsår

 

pantoprazol/omeprazol/esomeprazol*+amoxicillin*+klaritromycin*

 

alternativt vid pc-allergi

 

pantoprazol/omeprazol/esomeprazol*+Flagyl+klaritromycin*

 

antiemetika inkl graviditetsillamående

 

meklozinklorid

Postafen


prometazin

Lergigan* 

laxermedel perorala

 

osmotiskt verkande medel

 

laktulos*

 

makrogol

Omnilax* 

makrogol komb

Moxalole* 

bulkmedel

(ej vid opoidbehandling)

 

sterkuliagummi

Inolaxol 

ispaghulaskal

Vi-Siblin 

tarmirriterande medel

 

Na-pikosulfat

Cilaxoral 

inför rtg/koloskop

Picoprep

 

Phosphoral

 

Laxabon

laxermedel rektala

 

sorbitol Na-dokusat

Klyx 

sorbitol Na-citrat mm.

Microlax 

sorbitol

Resulax 

antidiarroika

 

loperamid*

 

antihemorrojdalmedel

 

prednisolon cinkokain

Scheriproct (ej förmån)

digestionsenzymer

 

pankreasenzym

Creon 

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -