Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fysisk aktivitet, promenad med rullator

Levnadsvanor

Innan och i kombination med läkemedelsbehandling, bör man beakta icke-farmakologisk behandling. Över hälften av alla svenskar har minst en ohälsosam levnadsvana och 50 % av sjukdomsbördan i Sverige anses bero på detta. Det finns evidens för fysisk aktivitet som behandling av flera sjukdomar.

Expertgrupp Levnadsvanor

Expertgruppen har tagit fram två broschyrer som innehåller information om fysisk aktivitet, mat, tobak, alkohol och välbefinnande. Den ena är riktad till patient och den andra riktad till personal. Allt material finns i tryckdatabasen och går även att beställa i receptionen, Regionhuset, ingång 4. Finns som pdf under Dokument.

                                   
Personalbroschyr                                           Patientbroschyr

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod där legitimerad vårdpersonal skriftligt kan ordinera fysisk aktivitet på recept både i förebyggande syfte och som behandling vid ett flertal sjukdomstillstånd. Ordinationsblankett/recept finns att tillgå i Cosmic. Läs mer om FaR i Västmanland via länken nedan.

Hälsocenter stödjer personer som har behov av levnadsvaneförändringar och är ett unikt stöd för hälso- och sjukvården i det preventiva arbetet. Det finns center på alla lasarettsorter samt i primärvården i Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar, Norberg och Skinnskatteberg. Hälso- och sjukvården kan hänvisa dit eller skriva konsultationsremiss i Cosmic. Det går också att boka egen tid via 1177.se så länge man är över 16 år och bor i Västmanland.  

Diplomerade tobaksavvänjare ska numera finnas på varje vårdcentral samt på Hälsocenter.

För de sjukdomsområden där det finns klar evidens för effekten av fysisk aktivitet och rökstopp används följande symboler i baslistan

 

 

FaR, fysisk aktivitet på recept

 

 

    

 Rekommendation om rökstopp