Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

KOL

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

                                                  

FaR, fysisk aktivitet på recept                     Rekommendation om rökstopp

Kortverkande β2-stimulerare
vid behov (SABA)

 

inhalationspulver

 
salbutamol

Buventol Easyhaler 

terbutalin

Bricanyl Turbuhaler 

   

spray

 

salbutamol

Airomir/Airomir Autohaler 

underhållsbehandling

 

långverkande antikolinergika
(LAMA)

 

inhalationspulver

 

tiotropium

Braltus

spray

 

tiotropium

Spiriva Respimat 

och/eller

 

långverkande
β2-stimulerare (LABA)

 

inhalationspulver

 

formoterol

Oxis Turbuhaler

indakaterol Onbrez Breezhaler 
   

spray

 

olodaterol

Striverdi Respimat

långverkande β2-stimulerare + 
antikolinergika (LABA+LAMA)

 

inhalationspulver

 

indakaterol glykopurronium

Ultibro Breezhaler

   

spray

olodaterol tiotropium

 Spiolto Respimat

bronkvidgande för nebulisator

 

ipratropium salbutamol

 Ipramol*

tillägsbehandlng vid upprepade exacerbationer med 

inhalationssteroid + långverkande 
β2-stimulerare (LABA+ICS)

 

inhalationspulver

 

formoterol budesonid

formoterol budesonid

Bufomix Easyhaler

DuoResp Spiromax

spray 

formoterol beklometason       

 

   Innovair

 

                                     

övrigt

 

spacer vnr 73 41 00                                                                       

 L'espace

Borttaget sedan 2018, Ventilastin Novolizer, Formatris Novollizer, Duaklir Genuair, Anoro.

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -