Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

KOL

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

                                                  

FaR, fysisk aktivitet på recept                     Rekommendation om rökstopp

Kortverkande β2-stimulerare
vid behov (SABA)

 

inhalationspulver

 
salbutamol

Buventol Easyhaler 

terbutalin

Bricanyl Turbuhaler
för sällananvändare**

spray

 
salbutamol

Airomir/Airomir Autohaler

underhållsbehandling

 

långverkande antikolinergika
(LAMA)

 

inhalationspulver

 
tiotropium

Braltus

spray

 
tiotropium

Spiriva Respimat 

och/eller  

långverkande
β2-stimulerare (LABA)

 

inhalationspulver

 

indakaterol

Onbrez Breezhaler

spray

 
olodaterol Striverdi Respimat
   

långverkande β2-stimulerare + 
antikolinergika (LABA+LAMA)

 

inhalationspulver

 
indakaterol glykopurronium

Ultibro Breezhaler

spray

 
olodaterol tiotropium Spiolto Respimat
   

bronkvidgande för nebulisator

ipratropium salbutamol

 Ipramol*

   

tillägsbehandlng vid upprepade exacerbationer med 

inhalationssteroid + långverkande 
β2-stimulerare (LABA+ICS)

 

inhalationspulver

 
formoterol budesonid

Bufomix Easyhaler

spray   

formoterol beklometason

Innovair

 
 

övrigt

 

spacer vnr 73 41 00                                                                       

 L'espace

Borttaget sedan 2018, Oxis Turbuhaler, Duoresp Spiromax

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

** Tack vara längre hållbarhet kan Turbuhaler användas under kortare perioder med relativt långa mellanrum, men pga ett högre pris rekommenderas inte kontinuerlig användning.

Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -