Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Infektioner

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsdokumentation.

Lathundarna för öppen- och slutenvård är senast uppdaterade hösten 2015. Vi hänvisar i stället till den nationella Strama-appen, med behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus och innehållet från ”Regnbågshäftet” i en primärvårdsflik.

Hämta appen på Stramas hemsida

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (Regnbågshäftet) kan beställas från smittskydd@regionvastmanland.se eller lakemedelskommitten@regionvastmanland.se 

tetracykliner

 

doxycyklin*

 

penicilliner

 

fenoximetylpenicillin

Kåvepenin*

amoxicillin*

 

flukloxacillin*

 

pivmecillinam

Selexid* 

trimetoprim och sulfonamider

 

trimetoprim

Idotrim 

trimetoprim sulfa

Bactrim

makrolider, linkosamider

 

erytromycin

Ery-Max 

klindamycin*

 

kinoloner

 

ciprofloxacin*

 

övriga antibakteriella medel

 

metronidazol

Flagyl 

nitrofurantoin*

 

antimykotika

 

flukonazol*

 

virushämmande

 

valaciklovir*

 

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -