Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hud

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial

<p>lokal behandling om ej annat anges</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <h2>antimykotika</h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/G01AF05-D01AC03" data-atcid="G01AF05,D01AC03" data-atctitles="Urin-_och_könsorgan_samt_könshormoner--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_gynekologiskt_bruk--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel,_exkl._kombinationer_med_kortikosteroider--Imidazolderivat--Ekonazol##Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Imidazol-_och_triazolderivat--Ekonazol" class="lb inlineGenerica text">ekonazol</a></p> </td> <td> <p>Pevaryl&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D01AC01-G01AF02" data-atcid="D01AC01,G01AF02" data-atctitles="Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Imidazol-_och_triazolderivat--Klotrimazol##Urin-_och_könsorgan_samt_könshormoner--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_gynekologiskt_bruk--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel,_exkl._kombinationer_med_kortikosteroider--Imidazolderivat--Klotrimazol" class="lb inlineGenerica text">klotrimazol</a></p> </td> <td> <p>Canesten (ej förmån)&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D01AC08-J02AB02" data-atcid="D01AC08,J02AB02" data-atctitles="Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Imidazol-_och_triazolderivat--Ketokonazol##Antiinfektiva_medel_för_systemiskt_bruk--Antimykotika_för_systemiskt_bruk--Antimykotika_för_systemiskt_bruk--Imidazolderivat--Ketokonazol" class="lb inlineGenerica text">ketokonazol</a>*&nbsp;<em>schampo</em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D01AE15-D01BA02" data-atcid="D01AE15,D01BA02" data-atctitles="Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Övriga_utvärtes_medel_vid_hudmykoser--Terbinafin##Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_systemiskt_bruk--Svampmedel_för_systemiskt_bruk--Terbinafin" class="lb inlineGenerica text">terbinafin</a>* <em>kräm m fl</em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><em>komb m <a href="/atc/H02AB10" data-atcid="H02AB10" data-atctitles="Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Kortison" class="lb inlineGenerica text">kortison</a></em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/A01AB09-D01AC02" data-atcid="A01AB09,D01AC02" data-atctitles="Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_lokal_behandling_i_munhålan--Mikonazol##Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Imidazol-_och_triazolderivat--Mikonazol" class="lb inlineGenerica text">mikonazol</a> <a href="/atc/D07AA02-H02AB09-D07XA01-A01AC03-C05AA01-S01BA02-A07EA02" data-atcid="D07AA02,H02AB09,D07XA01,A01AC03,C05AA01,S01BA02,A07EA02" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_milt_verkande_(grupp_I)--Hydrokortison##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Hydrokortison##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Milda_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Kortikosteroider_för_lokal_behandling_i_munhålan--Hydrokortison##Hjärta_och_kretslopp--Kärlskyddande_medel--Utvärtes_medel_vid_hemorrojder_och_analfissurer--Kortikosteroider--Hydrokortison##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögonsjukdomar--Antiinflammatoriska_medel--Kortikosteroider--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Antidiarroika,_intestinala_antiinflammatoriska_och_antiinfektiva_medel--Medel_vid_intestinala_inflammationer--Kortikosteroider_för_lokal_behandling--Hydrokortison" class="lb inlineGenerica text">hydrokortison</a></p> </td> <td> <p>Daktacort*&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/G01AF05-D01AC03" data-atcid="G01AF05,D01AC03" data-atctitles="Urin-_och_könsorgan_samt_könshormoner--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_gynekologiskt_bruk--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel,_exkl._kombinationer_med_kortikosteroider--Imidazolderivat--Ekonazol##Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Imidazol-_och_triazolderivat--Ekonazol" class="lb inlineGenerica text">ekonazol</a> <a href="/atc/D07AB09-H02AB08-D07XB02-A01AC01-R01AD11-S01BA05" data-atcid="D07AB09,H02AB08,D07XB02,A01AC01,R01AD11,S01BA05" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_medelstarkt_verkande_(grupp_II)--Triamcinolon##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Triamcinolon##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Medelstarka_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Triamcinolon##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Kortikosteroider_för_lokal_behandling_i_munhålan--Triamcinolon##Andningsorgan--Medel_vid_nässjukdomar--Avsvällande_och_övriga_medel_för_lokal_behandling_vid_nässjukdomar--Kortikosteroider--Triamcinolon##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögonsjukdomar--Antiinflammatoriska_medel--Kortikosteroider--Triamcinolon" class="lb inlineGenerica text">triamcinolon</a></p> </td> <td> <p>Pevisone&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>peroralt antimykotikum</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D01AE15-D01BA02" data-atcid="D01AE15,D01BA02" data-atctitles="Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Övriga_utvärtes_medel_vid_hudmykoser--Terbinafin##Hudpreparat--Svampmedel_för_utvärtes_bruk--Svampmedel_för_systemiskt_bruk--Svampmedel_för_systemiskt_bruk--Terbinafin" class="lb inlineGenerica text">terbinafin</a>*&nbsp;<em>tabl</em></p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h2>mjukgörande</h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D02AE01-B05BC02" data-atcid="D02AE01,B05BC02" data-atctitles="Hudpreparat--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Karbamidpreparat--Karbamid##Blod_och_blodbildande_organ--Blodersättning_och_infusionsvätskor--Infusionsvätskor--Lösningar_som_framkallar_osmotisk_diures--Karbamid" class="lb inlineGenerica text">karbamid</a></p> </td> <td> <p>Canoderm&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D02AX-A06AX01" data-atcid="D02AX,A06AX01" data-atctitles="Hudpreparat--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Övriga_hudskyddande_och_uppmjukande_medel##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_förstoppning--Medel_vid_förstoppning--Övriga_medel_vid_förstoppning--Glycerol" class="lb inlineGenerica text">glycerol</a></p> </td> <td> <p>Miniderm&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D02AE01-B05BC02" data-atcid="D02AE01,B05BC02" data-atctitles="Hudpreparat--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Karbamidpreparat--Karbamid##Blod_och_blodbildande_organ--Blodersättning_och_infusionsvätskor--Infusionsvätskor--Lösningar_som_framkallar_osmotisk_diures--Karbamid" class="lb inlineGenerica text">karbamid</a>+NaCl</p> </td> <td> <p>Fenuril*&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D02AX" data-atcid="D02AX" data-atctitles="Hudpreparat--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Övriga_hudskyddande_och_uppmjukande_medel" class="lb inlineGenerica text">propylenglykol</a> <em>kräm</em></p> </td> <td> <p>Propyderm</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D02AX" data-atcid="D02AX" data-atctitles="Hudpreparat--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Hudskyddande_och_uppmjukande_medel--Övriga_hudskyddande_och_uppmjukande_medel" class="lb inlineGenerica text">propylenglykol</a> <em>lotion</em></p> </td> <td> <p>Propyless</p> </td> </tr> <tr> <td> <h2>klådstillande</h2> <p><em>peroral behandling, sederande</em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/R06AA04" data-atcid="R06AA04" data-atctitles="Andningsorgan--Antihistaminer_för_systemiskt_bruk--Antihistaminer_för_systemiskt_bruk--Aminoalkyletrar--Klemastin" class="lb inlineGenerica text">klemastin</a>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Tavegyl&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/N05BB01" data-atcid="N05BB01" data-atctitles="Nervsystemet--Neuroleptika,_lugnande_medel_och_sömnmedel--Lugnande_medel,_ataraktika--Difenylmetylpiperazinderivat--Hydroxizin" class="lb inlineGenerica text">hydroxizin</a>*<img alt="" src="/imagevault/publishedmedia/conqoufmu24r744qvf7g/erik-varning-for-gamla-01.jpg" height="30" width="45" /></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h2>urtikaria kronisk</h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/R06AX27" data-atcid="R06AX27" data-atctitles="Andningsorgan--Antihistaminer_för_systemiskt_bruk--Antihistaminer_för_systemiskt_bruk--Övriga_antihistaminer_för_systemiskt_bruk--Desloratadin" class="lb inlineGenerica text">desloratadin</a>*&nbsp;<em>tabl</em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h2><a href="/atc/R01AD05-R03BA-H02AB" data-atcid="R01AD05,R03BA,H02AB" data-atctitles="Andningsorgan--Medel_vid_nässjukdomar--Avsvällande_och_övriga_medel_för_lokal_behandling_vid_nässjukdomar--Kortikosteroider--Budesonid##Andningsorgan--Medel_vid_obstruktiva_luftvägssjukdomar--Övriga_medel_vid_obstruktiva_luftvägssjukdomar,_inhalationer--Glukokortikoider##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider" class="lb inlineGenerica text">glukokortikoider</a></h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>milda</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D07AA02-H02AB09-D07XA01-A01AC03-C05AA01-S01BA02-A07EA02" data-atcid="D07AA02,H02AB09,D07XA01,A01AC03,C05AA01,S01BA02,A07EA02" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_milt_verkande_(grupp_I)--Hydrokortison##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Hydrokortison##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Milda_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Kortikosteroider_för_lokal_behandling_i_munhålan--Hydrokortison##Hjärta_och_kretslopp--Kärlskyddande_medel--Utvärtes_medel_vid_hemorrojder_och_analfissurer--Kortikosteroider--Hydrokortison##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögonsjukdomar--Antiinflammatoriska_medel--Kortikosteroider--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Antidiarroika,_intestinala_antiinflammatoriska_och_antiinfektiva_medel--Medel_vid_intestinala_inflammationer--Kortikosteroider_för_lokal_behandling--Hydrokortison" class="lb inlineGenerica text">hydrokortison</a></p> </td> <td> <p><a href="/atc/D07AA02-H02AB09-D07XA01-A01AC03-C05AA01-S01BA02-A07EA02" data-atcid="D07AA02,H02AB09,D07XA01,A01AC03,C05AA01,S01BA02,A07EA02" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_milt_verkande_(grupp_I)--Hydrokortison##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Hydrokortison##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Milda_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Kortikosteroider_för_lokal_behandling_i_munhålan--Hydrokortison##Hjärta_och_kretslopp--Kärlskyddande_medel--Utvärtes_medel_vid_hemorrojder_och_analfissurer--Kortikosteroider--Hydrokortison##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögonsjukdomar--Antiinflammatoriska_medel--Kortikosteroider--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Antidiarroika,_intestinala_antiinflammatoriska_och_antiinfektiva_medel--Medel_vid_intestinala_inflammationer--Kortikosteroider_för_lokal_behandling--Hydrokortison" class="lb inlineGenerica text">Hydrokortison</a> Trimb</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D07AA02-H02AB09-D07XA01-A01AC03-C05AA01-S01BA02-A07EA02" data-atcid="D07AA02,H02AB09,D07XA01,A01AC03,C05AA01,S01BA02,A07EA02" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_milt_verkande_(grupp_I)--Hydrokortison##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Hydrokortison##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Milda_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Kortikosteroider_för_lokal_behandling_i_munhålan--Hydrokortison##Hjärta_och_kretslopp--Kärlskyddande_medel--Utvärtes_medel_vid_hemorrojder_och_analfissurer--Kortikosteroider--Hydrokortison##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögonsjukdomar--Antiinflammatoriska_medel--Kortikosteroider--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Antidiarroika,_intestinala_antiinflammatoriska_och_antiinfektiva_medel--Medel_vid_intestinala_inflammationer--Kortikosteroider_för_lokal_behandling--Hydrokortison" class="lb inlineGenerica text">hydrokortison</a></p> </td> <td> <p>Mildison Lipid&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><em>ögonlockseksem</em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D07AA02-H02AB09-D07XA01-A01AC03-C05AA01-S01BA02-A07EA02" data-atcid="D07AA02,H02AB09,D07XA01,A01AC03,C05AA01,S01BA02,A07EA02" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_milt_verkande_(grupp_I)--Hydrokortison##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Hydrokortison##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Milda_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Kortikosteroider_för_lokal_behandling_i_munhålan--Hydrokortison##Hjärta_och_kretslopp--Kärlskyddande_medel--Utvärtes_medel_vid_hemorrojder_och_analfissurer--Kortikosteroider--Hydrokortison##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögonsjukdomar--Antiinflammatoriska_medel--Kortikosteroider--Hydrokortison##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Antidiarroika,_intestinala_antiinflammatoriska_och_antiinfektiva_medel--Medel_vid_intestinala_inflammationer--Kortikosteroider_för_lokal_behandling--Hydrokortison" class="lb inlineGenerica text">hydrokortison</a> <em>ögonsalva</em></p> </td> <td> <p>Ficortril</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/L04AA05-D11AH01-D11AX14-L04AD02" data-atcid="L04AA05,D11AH01,D11AX14,L04AD02" data-atctitles="Tumörer_och_rubbningar_i_immunsystemet--Immunsuppressiva_medel--Immunsuppressiva_medel--Selektiva_immunsuppressiva_medel--Takrolimus##Hudpreparat--Övriga_dermatologiska_medel--Övriga_dermatologiska_medel--Medel_vid_dermatit,_exkl._kortikosteroider--Takrolimus##Hudpreparat--Övriga_dermatologiska_medel--Övriga_dermatologiska_medel--Övriga_dermatologiska_medel--Takrolimus##Tumörer_och_rubbningar_i_immunsystemet--Immunsuppressiva_medel--Immunsuppressiva_medel--Kalcineurinhämmare--Takrolimus" class="lb inlineGenerica text">takrolimus</a> (ny)</p> </td> <td> <p>Protopic&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>medelstarka</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D07AB01" data-atcid="D07AB01" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_medelstarkt_verkande_(grupp_II)--Klobetason" class="lb inlineGenerica text">klobetason</a></p> </td> <td> <p>Emovat&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span><a href="/atc/D07AB02" data-atcid="D07AB02" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_medelstarkt_verkande_(grupp_II)--Hydrokortisonbutyrat" class="lb inlineGenerica text">hydrokortisonbutyrat</a></span></p> </td> <td> <p>Locoid</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>starka</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D07AC01-S03BA03-D07XC01-S02BA07-H02AB01" data-atcid="D07AC01,S03BA03,D07XC01,S02BA07,H02AB01" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_starkt_verkande_(grupp_III)--Betametason##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögon-_och_öronsjukdomar--Kortikosteroider--Kortikosteroider--Betametason##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Starka_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Betametason##Ögon_och_öron--Medel_vid_öronsjukdomar--Kortikosteroider--Kortikosteroider--Betametason##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Betametason" class="lb inlineGenerica text">betametason</a></p> </td> <td> <p>Betnovat&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/R01AD09-R03BA07-D07XC03-D07AC13" data-atcid="R01AD09,R03BA07,D07XC03,D07AC13" data-atctitles="Andningsorgan--Medel_vid_nässjukdomar--Avsvällande_och_övriga_medel_för_lokal_behandling_vid_nässjukdomar--Kortikosteroider--Mometason##Andningsorgan--Medel_vid_obstruktiva_luftvägssjukdomar--Övriga_medel_vid_obstruktiva_luftvägssjukdomar,_inhalationer--Glukokortikoider--Mometason##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Starka_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Mometason##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_starkt_verkande_(grupp_III)--Mometason" class="lb inlineGenerica text">mometason</a> <em>kräm</em></p> </td> <td> <p><a href="/atc/R01AD09-R03BA07-D07XC03-D07AC13" data-atcid="R01AD09,R03BA07,D07XC03,D07AC13" data-atctitles="Andningsorgan--Medel_vid_nässjukdomar--Avsvällande_och_övriga_medel_för_lokal_behandling_vid_nässjukdomar--Kortikosteroider--Mometason##Andningsorgan--Medel_vid_obstruktiva_luftvägssjukdomar--Övriga_medel_vid_obstruktiva_luftvägssjukdomar,_inhalationer--Glukokortikoider--Mometason##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Starka_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Mometason##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_starkt_verkande_(grupp_III)--Mometason" class="lb inlineGenerica text">Mometason</a>*/Ovixan</p> </td> </tr> <tr> <td> <h2>psoriasis</h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><img alt="" src="/imagevault/publishedmedia/x0x92deyzg8l6z9euwny/Symbol_g-2.jpg" height="57" width="57" /></p> <p>FaR, fysisk aktivitet på recept</p> </td> <td> <p><img alt="" src="/imagevault/publishedmedia/8t6q7mhzoai8ygsys9a3/Symbol_r-k_h-lsa.jpg" height="59" width="65" /></p> <p>Rekommendation om rökstopp</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>avfjällning</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Salicylsyra i vaselin APL</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Salicylsyreolja APL</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Salicylsyra i Decubal kräm APL</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>behandling</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D05AX52-D05AX02" data-atcid="D05AX52,D05AX02" data-atctitles="Hudpreparat--Medel_vid_psoriasis--Medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Övriga_medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Kalcipotriol,_kombinationer##Hudpreparat--Medel_vid_psoriasis--Medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Övriga_medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Kalcipotriol" class="lb inlineGenerica text">kalcipotriol</a> <a href="/atc/D07AC01-S03BA03-D07XC01-S02BA07-H02AB01" data-atcid="D07AC01,S03BA03,D07XC01,S02BA07,H02AB01" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_starkt_verkande_(grupp_III)--Betametason##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögon-_och_öronsjukdomar--Kortikosteroider--Kortikosteroider--Betametason##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Starka_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Betametason##Ögon_och_öron--Medel_vid_öronsjukdomar--Kortikosteroider--Kortikosteroider--Betametason##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Betametason" class="lb inlineGenerica text">betametason</a> <em>salva gel</em></p> <p><a href="/atc/D05AX52-D05AX02" data-atcid="D05AX52,D05AX02" data-atctitles="Hudpreparat--Medel_vid_psoriasis--Medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Övriga_medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Kalcipotriol,_kombinationer##Hudpreparat--Medel_vid_psoriasis--Medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Övriga_medel_vid_psoriasis_för_utvärtes_bruk--Kalcipotriol" class="lb inlineGenerica text">kalcipotriol</a> <a href="/atc/D07AC01-S03BA03-D07XC01-S02BA07-H02AB01" data-atcid="D07AC01,S03BA03,D07XC01,S02BA07,H02AB01" data-atctitles="Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider--Kortikosteroider,_starkt_verkande_(grupp_III)--Betametason##Ögon_och_öron--Medel_vid_ögon-_och_öronsjukdomar--Kortikosteroider--Kortikosteroider--Betametason##Hudpreparat--Kortikosteroider_för_utvärtes_bruk--Kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Starka_kortikosteroider,_övriga_kombinationer--Betametason##Ögon_och_öron--Medel_vid_öronsjukdomar--Kortikosteroider--Kortikosteroider--Betametason##Systemiska_hormonpreparat,_exkl._könshormoner_och_insuliner--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Kortikosteroider_för_systemiskt_bruk--Glukokortikoider--Betametason" class="lb inlineGenerica text">betametason</a><em> kutant skum</em></p> </td> <td> <p>Daivobet</p> <p>Enstilar</p> </td> </tr> <tr> <td> <h2>medel mot akne</h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>lindrig akne</h3> <p>i prioritetsordning</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D10AE01" data-atcid="D10AE01" data-atctitles="Hudpreparat--Medel_mot_akne--Medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Peroxider--Bensoylperoxid" class="lb inlineGenerica text">bensoylperoxid</a></p> </td> <td> <p>Basiron AC 5-10 % (ej förmån)&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D10AD03" data-atcid="D10AD03" data-atctitles="Hudpreparat--Medel_mot_akne--Medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Retinoider_för_utvärtes_behandling_mot_akne--Adapalen" class="lb inlineGenerica text">adapalen</a></p> </td> <td> <p>Differin&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h3>måttlig akne</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;kombinera</p> </td> <td> <p>Basiron + Differin</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>benzoylperoxid <a href="/atc/D10AD03" data-atcid="D10AD03" data-atctitles="Hudpreparat--Medel_mot_akne--Medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Retinoider_för_utvärtes_behandling_mot_akne--Adapalen" class="lb inlineGenerica text">adapalen</a></p> </td> <td> <p>Epiduo&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>benzoylperoxid <a href="/atc/G01AA10-J01FF01-D10AF01" data-atcid="G01AA10,J01FF01,D10AF01" data-atctitles="Urin-_och_könsorgan_samt_könshormoner--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_gynekologiskt_bruk--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel,_exkl._kombinationer_med_kortikosteroider--Antibiotika--Klindamycin##Antiinfektiva_medel_för_systemiskt_bruk--Antibakteriella_medel_för_systemiskt_bruk--Makrolider,_linkosamider_och_streptograminer--Linkosamider--Klindamycin##Hudpreparat--Medel_mot_akne--Medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Antiinfektiva_medel_mot_akne--Klindamycin" class="lb inlineGenerica text">klindamycin</a></p> </td> <td> <p>Duac (ej förmån)&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D10AD01-L01XX14" data-atcid="D10AD01,L01XX14" data-atctitles="Hudpreparat--Medel_mot_akne--Medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Retinoider_för_utvärtes_behandling_mot_akne--Tretinoin##Tumörer_och_rubbningar_i_immunsystemet--Antineoplastiska_medel--Övriga_antineoplastiska_medel--Övriga_antineoplastiska_medel--Tretinoin" class="lb inlineGenerica text">tretinoin</a> <a href="/atc/G01AA10-J01FF01-D10AF01" data-atcid="G01AA10,J01FF01,D10AF01" data-atctitles="Urin-_och_könsorgan_samt_könshormoner--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_gynekologiskt_bruk--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel,_exkl._kombinationer_med_kortikosteroider--Antibiotika--Klindamycin##Antiinfektiva_medel_för_systemiskt_bruk--Antibakteriella_medel_för_systemiskt_bruk--Makrolider,_linkosamider_och_streptograminer--Linkosamider--Klindamycin##Hudpreparat--Medel_mot_akne--Medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Antiinfektiva_medel_mot_akne--Klindamycin" class="lb inlineGenerica text">klindamycin</a> (ny)</p> </td> <td> <p>Acnatac (begränsad förmån)&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/J01AA04" data-atcid="J01AA04" data-atctitles="Antiinfektiva_medel_för_systemiskt_bruk--Antibakteriella_medel_för_systemiskt_bruk--Tetracykliner--Tetracykliner--Lymecyklin" class="lb inlineGenerica text">lymecyklin</a>*&nbsp;<em>peroralt</em></p> <p><em>(<a href="/atc/J01AA04" data-atcid="J01AA04" data-atctitles="Antiinfektiva_medel_för_systemiskt_bruk--Antibakteriella_medel_för_systemiskt_bruk--Tetracykliner--Tetracykliner--Lymecyklin" class="lb inlineGenerica text">lymecyklin</a> bör kombineras med <br />benzoylperoxid eller annan lokal behandling)</em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <h2>rosacea</h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D10AX03" data-atcid="D10AX03" data-atctitles="Hudpreparat--Medel_mot_akne--Medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Övriga_medel_mot_akne_för_utvärtes_bruk--Azelainsyra" class="lb inlineGenerica text">azelainsyra</a> <em>gel<br /></em><a href="/atc/D06BX01-A01AB17-G01AF01-J01XD01-P01AB01" data-atcid="D06BX01,A01AB17,G01AF01,J01XD01,P01AB01" data-atctitles="Hudpreparat--Antibiotika_och_kemoterapeutika_för_utvärtes_bruk--Kemoterapeutika_för_topikal_användning--Övriga_kemoterapeutika--Metronidazol##Matsmältningsorgan_och_ämnesomsättning--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Medel_vid_mun-_och_tandsjukdomar--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_lokal_behandling_i_munhålan--Metronidazol##Urin-_och_könsorgan_samt_könshormoner--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel_för_gynekologiskt_bruk--Antiinfektiva_och_antiseptiska_medel,_exkl._kombinationer_med_kortikosteroider--Imidazolderivat--Metronidazol##Antiinfektiva_medel_för_systemiskt_bruk--Antibakteriella_medel_för_systemiskt_bruk--Övriga_antibakteriella_medel--Imidazolderivat--Metronidazol##Antiparasitära,_insektsdödande_och_repellerande_medel--Medel_mot_protozoer--Medel_mot_protozoer--Nitroimidazolderivat--Metronidazol" class="lb inlineGenerica text">metronidazol</a>&nbsp;<em>gel kräm<br /></em><a href="/atc/D11AX22-P02CF01" data-atcid="D11AX22,P02CF01" data-atctitles="Hudpreparat--Övriga_dermatologiska_medel--Övriga_dermatologiska_medel--Övriga_dermatologiska_medel--Ivermektin##Antiparasitära,_insektsdödande_och_repellerande_medel--Medel_vid_maskinfektion--Medel_mot_nematoder--Avermektiner--Ivermektin" class="lb inlineGenerica text">ivermektin</a></p> </td> <td> <p>Finacea<br />Rozex<br />Soolantra</p> </td> </tr> <tr> <td><em style="font-size: 18px;">ev tillägg av&nbsp;</em></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/J01AA04" data-atcid="J01AA04" data-atctitles="Antiinfektiva_medel_för_systemiskt_bruk--Antibakteriella_medel_för_systemiskt_bruk--Tetracykliner--Tetracykliner--Lymecyklin" class="lb inlineGenerica text">lymecyklin</a>*&nbsp;<em style="font-size: 18px;">peroralt</em></p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <h2>aktinisk keratos</h2> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D06BB10" data-atcid="D06BB10" data-atctitles="Hudpreparat--Antibiotika_och_kemoterapeutika_för_utvärtes_bruk--Kemoterapeutika_för_topikal_användning--Antivirala_medel--Imikvimod" class="lb inlineGenerica text">imikvimod</a></p> </td> <td> <p>Zyclara&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="/atc/D06BX02" data-atcid="D06BX02" data-atctitles="Hudpreparat--Antibiotika_och_kemoterapeutika_för_utvärtes_bruk--Kemoterapeutika_för_topikal_användning--Övriga_kemoterapeutika--Ingenolmebutat" class="lb inlineGenerica text">ingenolmebutat</a></p> </td> <td> <p>Picato&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><img alt="" src="/imagevault/publishedmedia/conqoufmu24r744qvf7g/erik-varning-for-gamla-01.jpg" height="42" width="63" />Riskläkemedel för äldre</p> <p>*Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning<br />Understruken text länkar till Läkemedelsboken</p>
Stäng -