Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Hjärta och kretslopp

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

                                            

FaR, fysisk aktivitet på recept               Rekommendation om rökstopp

hypertoni 

 

angiotensin-II-antagonister

 

kandesartan*
losartan*

 

ACE-hämmare

 

enalapril*
ramipril*
enalapril+hydroklortiazid*

 

kandesartan+hydroklortiazid*
losartan+hydroklortiazid*

 

tiazid

 

hydroklortiazid+amilorid
bendroflumetiazid*

Amiloferm mite* 

   

kalciumantagonister

 

lerkanidipin*
amlodipin*

 

aldosteronantagonist

 

eplerenon*
spironolakton*

 

betablockerare

 

bisoprolol*

(begränsad förmån vid hypertoni)  

metoprolol* depottabl

(begränsad förmån vid hypertoni) 

alfablockerare

 

 doxazosin*

 

ischemisk hjärtsjukdom

 

acetylsalicylsyra* tabl 75 mg
klopidogrel*

 

betablockerare

 

bisoprolol*
metoprololdepottabl

 

nitrater

 

glyceryltrinitrat
isosorbidmononitrat
glyceryltrinitrat

Nitrolingual*
Imdur*
Suscard  

   
   

blodfettsänkande

 

rosuvastatin*
atorvastatin*
ezetimib*

 
   
   

Hjärtsvikt

 

angiotensin-II-antagonister

 

kandesartan*
losartan*

 

ACE-hämmare

 

enalapril*
ramipril*

 

betablockerare

 

bisoprolol*
metoprololdepottabl

 

aldosteronantagonist

 

eplerenon*
spironolakton*

 

loopdiuretika

 

furosemid*

 

   

sekundärprofylax; ischemisk stroke

 

blodfettsänkande

 

rosuvastatin*
atorvastatin*
ezetimib*

 

utan kardiell embolikälla

 

klopidogrel*
acetylsalicylsyra*   75 mg (ny)

 

emboliprofylax vid förmaksflimmer

 

1:a hand

 

apixaban
dabigatran
edoxaban
rivaroxaban

Eliquis
Pradaxa
Lixiana
Xarelto 

2:a hand  

warfarin

 
   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

   
   
   
   
 

 

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

Borttaget sedan 2018 klortalidon (Hygropax), karvedilol.
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.