Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Diabetes

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

 typ 2-diabetes

                                           

FaR, fysisk aktivitet på recept                   Rekommendation om rökstopp

Behandlingen ska vara individualiserad och hänsyn tas till patientens förutsättningar (t ex ålder, vikt, njurfunktion) och eventuell samsjuklighet.
För ytterligare information hänvisas till vårdprogram diabetes

Basbehandling - om ej intolerans eller kontraindikation

metformin

Metformin*

Tilläggsbehandling

Övriga t ex normalviktig utan komplex samsjuklighet

DPP4-hämmare

sitagliptin
linagliptin

sulfonureid  (insulinfrisättare)

glimepirid*
glipizid

meglitinid

repaglinid*

GLP-1-analog

liraglutid inj
semaglutid inj
dulaglutid inj

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin

 

Januvia
Trajenta 

 

 


Mindiab

 

 

 


Victoza
Ozempic
TrulicityForxiga
Jardiance

Tilläggsbehandling

vid uttalad fetma (BMI>35)

 

GLP-1-analog

liraglutid inj
semaglutid inj
dulaglutid inj

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin

 

Victoza
Ozempic
Trulicity
Forxiga
Jardiance

Tilläggsbehandling

vid manifest hjärt-kärlsjukdom

 

GLP-1-analog

liraglutid inj
semaglutid inj
dulaglutid inj

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin

 

Victoza
Ozempic
Trulicity
Forxiga
Jardiance

Tilläggsbehandling

vid hjärtsvikt

 

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin

 

Forxiga
Jardiance

Vid nedsatt njurfunktion 

(eGFR <30 mL/min)

DPP4-hämmare

linagliptin
sitagliptin
repaglinid* (iakttag försiktighet, starta med låg dos. Risk för hypoglygemi)
insulin - enligt rekommendation för typ-2-diabetesTrajenta 
Januvia (reducerad dos)
medellångverkande insulin (basinsulin)

 

insulin NPH
insulin NPH

Insuman Basal
Insulatard 

långverkande insulinanalog (basinsulin)

 

 

2:a hand

om NPH-insulin orsakar nattliga
hypoglykemier och metabolt mål inte uppnås vid dosreducering

insulin glargin
insulin glargin 300//mL

Abasaglar
Toujeo (ny)

snabbverkande insulin (måltidsinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin aspart

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin aspartat

 
Insulin aspart Sanofi (ny)


NovoRapid

blandinsuliner

 
insulin lispro/protamin
insulin aspart/protamin

Humalog Mix
NovMix

   
   
   
   
   
   

typ 1-diabetes 

 

snabbverkande insulin (måltidsinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin aspart


Insulin aspart Sanofi (ny)

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin aspart


NovoRapid 

långverkande insulin (basinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin glargin

 Abasaglar 

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin glargin


Lantus

2:a hand
insulin glargin


Toujeo

 

 
 

 

   

 

 

 

 

   

 

  

Borttaget sedan Basläkemedel 2020 Invokana

Rekommendationer vid osteoporos - se Rörelseapparaten

Riskläkemedel för äldre
* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.