Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Demens

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

Medel vid demenssjukdom

(alzheimers sjukdom och blanddemens)

 

lätt till måttlig demens 

 

kolinesterashämmare

 

donepezil*
galantamin*
rivastigmin*

 

 

 

måttlig till svår demens

 

NMDA-receptorantagonist 

(som tillägg till kolinesterashämmare
eller som monoterapi)

 

 memantin*

 

Se även Äldrekort och Smärtkort under Läkemedel till äldre

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -