Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Demens

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

Medel vid demenssjukdom

(alzheimers sjukdom och blanddemens)

 

mild till måttligt svår demens 

 

kolinesterashämmare

donepezil*
galantamin*
rivastigmin*

 

måttlig till svår demens

 

NMDA-receptorantagonist 

(som tillägg till kolinesterashämmare
eller som monoterapi)

memantin*

 

BPSD (Beteendemässiga och
Psykiska Symtom vid Demens)

 

Se Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 

 

 

 

Se även Äldrekort och Smärtkort under Läkemedel till äldre

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.