Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blod och blodbildande organ

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

antikoagulantia - vid venös
tromboembolisk sjukdom

 

dalteparin

Fragmin 

rivaroxaban

Xarelto 

warfarin

 

trombocytaggregationshämmare

 

acetylsalicylsyra* 75 mg

 

klopidogrel*

 

hemostatika

 

tranexamsyra*

 

järnbristanemi

 

järnsulfat

Duroferon (ej förmån)

järnglycinsulfat

Niferex (ej förmån)

järnkarboxymaltos inj

Ferinject (se nedan)

megaloblastanemi

 

vitamin B12

Behepan*

folsyratabl 1 mg

 

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Vårdcentraler kan beställa Ferinject från aktuell Läkemedelsleverantör, med samma betalningsansvar som förskrivna allmänläkemedel. Instruktioner finns i Ledningssystemet, följ länken.

Stäng -