Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blod och blodbildande organ

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

antikoagulantia - vid venös
tromboembolisk sjukdom

 

dalteparin
rivaroxaban
warfarin

Fragmin 
Xarelto 

   
   

trombocytaggregationshämmare

 

acetylsalicylsyra* 75 mg
klopidogrel*

 

   

hemostatika

 

tranexamsyra*

 

järnbristanemi

 

järnsulfat
järnglycinsulfat
järnkarboxymaltos inj

Duroferon (ej förmån)
Niferex (ej förmån)
Ferinject (se nedan)

   
   

megaloblastanemi

 

vitamin B12
folsyratabl 1 mg

Behepan*

   

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Vårdcentraler kan beställa Ferinject från aktuell Läkemedelsleverantör, med samma betalningsansvar som förskrivna allmänläkemedel. Instruktioner finns i Ledningssystemet, följ länken.

Stäng -