Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

                                                

FaR, fysisk aktivitet på recept                Rekommendation om rökstopp

Kortverkande β2-stimulerare
(SABA)

 

 

inhalationspulver

 

 

salbutamol

Buventol Easyhaler 

 

terbutalin

Bricanyl Turbuhaler 

för sällan-användare**  

spray

   
salbutamol

Airomir/Airomir Autohaler

 

     

Inhalationssteroider (ICS)

 

 

inhalationspulver

 

 

budesonid

Giona Easyhaler 

 

budesonid

Pulmicort Turbuhaler (ny)

för sällan-användare** 

spray

 

 

beklometason

Aerobec/Aerobec Autohaler  

 

 

     

Långverkande β2-stimulerare + Inhalationssteroider (LABA+ICS)

   

inhalationspulver

   
formoterol budesonid

Bufomix Easyhaler

 

spray

   
formoterol beklometason Innovair   
     

Antileukotriener

   

montelukast*

 

 

     

Långverkande antikolinergika (LAMA)

 

 

     

spray

 

 

tiotropium

Spiriva Respimat 

 

Spray används med fördel tillsammans med Spacer för att optimera effekten. t ex 

L'espace  vnr 73 41 00, förskrivs på hjälpmedelskort

Borttaget sedan 2019, Flutide Evohaler, Oxis Turbuhaler, Duoresp Spiromax

*Utbytbara enligt Läkemedelsverkets förteckning
** Tack vara längre hållbarhet kan Turbuhaler användas under kortare perioder med relativt långa mellanrum, men pga ett högre pris rekommenderas inte kontinuerlig användning.
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -