Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Analgetika

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsdokumentation.

FaR, Fysisk aktivititet på recept (Se även smärtkort för äldre)
Smärtbehandling med läkemedel är huvudsakligen för korttidspbruk. Det är viktigt att följa upp effekten (smärtlindring och funktion) och ompröva behandlingen inom 1-2 veckor. Detta gäller framför allt opioider.

nociceptiv smärta

 

basbehandling

 

paracetamol
NSAID

Alvedon* 
se M - Rörelseapparaten

   

tilläggsbehandling vid otillräcklig effekt
(behåll basbehandling

 

kortverkande opioider

oxikodonkaps, tabl, oral lösning
morfintabl, oral lösning
 
 

 

långverkande opioider

 

oxikodon depottabl
morfin depottabl
buprenorfindepotplåster

Oxikodon Depot*
Dolcontin

Ge profylax mot opioidrelaterad förstoppning
(se A-mag- tarmsjukdomar)
 
   

neuropatisk smärta

 
amitriptylin*
gabapentin
duloxetin*
 
   

Nociplastisk smärta -
långvarigt smärtsyndrom

Multiprofessionellt smärtrehabilitering förordas.
Effekten av läkemedel är begränsad, men amitriptylin
kan minska smärta och förbättra sömnen.
Samsjuklighet (depression och ångest) är vanligt
och då kan SNRI vara ett alternativ/övervägas som tillägg.

 

   
   
   
   
   
   
 

Riskläkemedel för äldre

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -