Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Analgetika

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsdokumentation.

FaR, Fysisk aktivititet på recept (Se även smärtkort för äldre)
Smärtbehandling med läkemedel är huvudsakligen för korttidspbruk. Det är viktigt att följa upp effekten (smärtlindring och funktion) och ompröva behandlingen inom 1-2 veckor. Detta gäller framför allt opioider.

nociceptiv smärta

 

basbehandling

 

paracetamol

Alvedon* 

NSAID

 se M - Rörelseapparaten

tilläggsbehandling vid otillräcklig effekt
(behåll basbehandling

 

kortverkande opioider

   
oxikodon* kaps, tabl, oral lösning
morfin* tabl, oral lösning

 

 

 

långverkande opioider

 

oxikodon depottabl
morfin depottabl
buprenorfin* depotplåster
Oxikodon Depot*
Dolcontin

   
   
   
   

Ge profylax mot opioidrelaterad förstoppning (se A-mag- tarmsjukdomar)

neuropatisk smärta

 

amitriptylin*

gabapentin

duloxetin*

 

 

 

 

 

Nociplastisk smärta -
långvarigt smärtsyndrom

 

Multiprofessionellt smärtrehabilitering förordas. Effekten av läkemedel är begränsad, men amitriptylin kan minska smärta och förbättra sömnen. Samsjuklighet (depression och ångest) är vanligt och då kan SNRI vara ett alternativ/övervägas som tillägg.

Riskläkemedel för äldre

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -