Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Analgetika

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsdokumentation.

FaR, Fysisk aktivititet på recept (Se även smärtkort för äldre)

nociceptiv smärta

 

lätt-måttlig smärta

 

paracetamol

Alvedon* 

NSAID

 se M - Rörelseapparaten

svår smärta

 

opioider (i kombination med paracetamol/NSAID)

kortverkande

 

oxikodon*  kaps tabl oral lösn
morfin*

 

 

 

långverkande

 

oxikodon depottabl
morfin depottabl
buprenorfindepotplåster

Oxikodon Depot*
Dolcontin  

   
   
 

 

 

 

Opioider är avsedda för korttidsbruk. Det är viktigt att följa upp effekten och ompröva behandlingen inom 1-2 veckor. Ge profylax mot opioidrelaterad förstoppning (se A-mag- tarmsjukdomar)

neuropatisk smärta

 

amitriptylin

Amitriptylin* 

gabapentin

Gabapentin 

duloxetin*

 

 

 

 

 

Nociplastisk smärta -
långvarigt smärtsyndrom

 

Multiprofessionellt omhändertagande förordas. Effekten av läkemedel är begränsad, men amitriptylin kan minska smärta och förbättra sömnen. Samsjuklighet (depression och ångest) är vanligt och då kan SNRI vara ett alternativ/övervägas som tillägg.

Borttaget sedan 2018 karbamazepin (Tegretol)

Riskläkemedel för äldre

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning

Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -