Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allergi

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

antihistaminer 

 

desloratadin*

 

cetirizin*

 

vid akuta allergiska tillstånd

 

adrenalin

EpiPen/Emerade/Jext

betametason

Betapred*

desloratadin*

 

allergisk rinit

 

nasala steroider

 

1:a hand

 

mometason* nässpr

 

budesonid

Desonix* 

2:a hand

 

flutikason azelastin

Dymista

icke-allergisk rinit

 

mometasonnässpr

 

budesonid

Desonix*

rinnsnuva

 

 ipratropium

Atrovent Nasal

* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -