Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zikavirus (PCR), S-

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Insjukningsdatum Reseanamnes med uppgift om vilka länder patienten vistats i under det senaste året Avresedatum från område där zikavirus sprids Tidigare känd genomgången infektion med TBE/dengue/west nile eller japansk encefalit-virus Vaccination mot japansk encefalit/TBE och gula febern Eventuell graviditetsstatus inklusive gestationsvecka
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör, gul kork eller rör utan tillsats, röd kork. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se folkhälsomyndighetens anvisning packa provet rätt (www.folkhalsomyndigheten.se/.../...provet-ratt.pdf)
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provinlämning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS