Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Yersina pestis (odling/PCR)

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnestiska data, insjukningsdatum, provtagningsdatum, eventuell utlandsvistelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Se länk nedan för provtagningsmaterial och hantering.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Riskklass 3.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se länk nedan för provtagningsmaterial och hantering.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provinlämning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-23
  av JS