Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vitamin D, 25-OH, S-

 • Alternativa sökord
  D-vitamin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic, remiss 2 eller Remiss 5 (ger papperssvar)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 8 timmar. Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen. Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 4 dygn. Om transporten inte når Klinisk kemi i Västerås inom 4 dygn måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas.
 • Referensintervall
  D- vitaminbrist: <25 nmol/L Insufficiens: 25-50 nmol/L Sufficiens: >50 nmol/L Potentiellt toxisk nivå: >250 nmol/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  25-hydroxivitamin D är den analys som bäst belyser vitamin D-status hos de allra flesta patienter. Utredning av misstänkt D-vitaminbrist, sekundär hyperparatyreoidism, osteomalaci samt osteoporos. Uppföljning av patienter med tarmsjukdom samt patienter med ätstörningar som anorexia nervosa. Utredning av oklara (framförallt höga) PTH-värden.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras dagligen måndag – fredag.
 • Uppdaterad
  2020-12-21
  av JR