Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kobalamin (B12), S-

 • Alternativa sökord
  Vitamin B12
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp). Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ljuskänslig analyt, prov bör ljusskyddas.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Primärrör 5 dygn i kyl, avskilt serum 7 dygn i kyl.
 • Referensintervall
  8 dagar - <1 mån: 140 - 1380 pmol/l 1 - 12 mån: 125 - 1235 pmol/l 1 - <12år: 200 - 1180 pmol/l 12 - 17år: 200 - 835 pmol/l >17 år 145 - 570 pmol/l Gråzon <250 pmol/L. Vid resultat inom gråzon bör komplettering med MMA och/eller Homocystein övervägas.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Låga värden talar för B12-brist och kan vara förenade med kliniska tecken såsom makrocytär anemi och/eller neurologiska symtom. Låga halter kan ibland ses vid leukopeni (betingas av brist på haptokorriner). Vid resultat i nedre delen av referensintervallet, inom gråzonen (<250 pmol/L), kan förekomst av B12-brist ej säkert uteslutas och komplettering med MMA och/eller Homocystein ska övervägas. Funktionell B12 brist kan i ovanliga fall förekomma även vid resultat som ligger över gråzonen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2021-01-26
  av JR