Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vitamin B12, S-

 • Alternativa sökord
  Kobalamin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ljuskänslig analyt, prov bör ljusskyddas. Analys av folat sker alltid samtidigt.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 5 dygn. Avskiljt hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  100 - 450 pmol/L Gråzon 100 - 170 pmol/L
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, kompetetiv 2-stegsmetod. DxI 800
 • Indikation/tolkning
  Förhöjda värden som betingas av förhöjda haptokorrinvärden förekommer vid myeloproliferativa tillstånd (framförallt kronisk myeloisk leukemi och primär polycytemi). Dessutom ses förhöjda nivåer vid leverskador, ibland vid njurinsufficiens och kort tid efter parenteral tillförsel av kobalaminer. Låga värden (< 80 pmol/L) innebär nästan alltid kobalaminbrist och är oftast förenad med makrocytär anemi (perniciös anemi) och/eller neurologiska symtom. Låga halter kan ibland ses vid leukopeni (betingas av brist på haptokorrin). Låga värden utan bristsymtom har rapporterats förekomma vid HIV-infektioner. Medfödd brist på haptokorrin ger låga B12-värden i serum utan bristsymtom och behandlingsbehov. Gränsvärden kring eller strax över referensområdets nedre gräns kräver viss uppmärksamhet. Föreligger tecken till kobalaminbrist i form av neurologiska symtom och/eller lätt anemi med MCV i överkant, bör MMA och eventuellt homocystein analyseras.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2020-03-04
  av JR