Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Viral meningoencefalit-block (nukleinsyrapåvisning), CSV- & S-

 • Alternativa sökord
  Meningoencefalit orsakad av Herpes Simplex 1-2, Varicella Zoster, Enterovirus
 • Remiss
  Mikrobiologi 2 UAS alternativt pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Immunosupression, klinisk misstanke, önskad analys. OBS vid önskemål om serum för lagring för ev. uppföljning och kompletterande utredning - tag extra serumrör och ange att det ska lagras.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Både blodprov och likvorprov ska tas samtidigt. CSV tas i sterilt plaströr 10 mL (polypropenplast) med gult skruvlock. Serum tas i provrör med Röd propp, 7 mL
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ange att analys av VZV, HSV och Enterovirus ska utföras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Kylförvaras och transporteras till laboratoriet så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  I avvaktan på transport kylförvaras provet. Provet bör vara analyserande laboratoriet (UAS) till handa inom 4 dygn efter provtagningen.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. I avvaktan på transport kylförvaras provet. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Vid frågor kontakta laboratoriet tel 018-611 39 16.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Dag Hammarskölds väg 38 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-03-07
  av JS