Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vävnad odling

 • Alternativa sökord
  Benbitar, vävnad
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Provmaterial och lokalisation * Aktuella symtom * Aktuell antibiotikabehandling * Katt- eller hundbett * Eventuell komplicerande sjukdom
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Placera provmaterialet i ett sterilt rör. Vid provtagning gäller individuellt hanterande med undvikande av kontamination så långt detta är möjligt. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-14 dagar. Positivt fynd besvaras snarast.
 • Uppdaterad
  2020-03-23
  av JR