Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Varicella zostervirus VZV (serologi), S-/CSV-

 • Alternativa sökord
  VZV (serologi)
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Serum: Rör utan tillsats, röd propp CSV: CSV sterilt 10 mL:s plaströr (rekommenderad provvolym 1-2 mL) + blodprov i rör utan tillsats (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kylförvaring, skickas med nästa ordinarie transport.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Fredag – lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av, kylförvaring Övriga dagar: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen. Analys utförs 2-3 gånger per vecka.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Dag Hammarskölds väg 38 Uppsala Akademiska sjukhuset
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-03-01
  av JS