Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urogenitalodling, aerob och anaerob, U-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för bakteriologisk undersökning
 • Anges på remiss
  Kryssa i rutan Urogenital Ange under kliniska data aktuell antibiotikabehandling/kliniska symptom etc.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Pinnprov från cervix eller vagina, eller från sårlokalisation etc. (Prostatasekret i sterilt plaströr eller som pinnprov.)
 • Laboratoriet tillhanda
  Med nästa ordinarie transport
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se metodbeskrivning.
 • Referensintervall
  Negativ/normalflora
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob (A4 och A5) och anaerob (A4) odling på agarplattor och buljonganrikning av streptokocker. Cervix- och vaginalodlingar bedöms i första hand genom allmän florasammansättning. Karaktärisering av speciestillhörighet och resitensbestämning av potentiella patogener utföres med lappdiffusionsmetod på agarplattor, i vissa situationer även på svampar. Eventuella prostatasekret och uretrasekret (rekommenderas ej som rutin) analy-seras genom aerob (A4 och A5) och anaerob (A4) odling på agarplattor. I princip karaktäriseras mikrobiell växt till i de flesta fall genus- eller speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionmetod på agarplattor utföres på relevanta bakteriefynd, och vissa situationer på svampar.
 • Indikation/tolkning
  Indikation är t ex infektion efter partus eller efter gynekologisk operation eller som screeningodling vid tidigare neonatala infektioner. Vid sårbildning kan vanliga sårpatogena arter som S pyogenes och S aureus förekomma. Misstanke om neonatal infektion med t ex grupp B-streptokocker eller Listeria monocytogenes kan föranleda odling från genitalia hos modern. Laboratoriet identifierar därvid och svarar ut dominerande växt av streptokockarter, S aureus, koliforma bakterier, jästsvamp och även luftvägspatogener. Vid dominerande växt av laktobaciller och sparsam växt av sårpatogener svaras Ordinär vaginalflora. Anaeroba bakterier kan t ex orsaka postoperativa infektioner, abscess etc, och därför utförs sådan odling regelmässigt på prov i sluten vård. Bakteriell vaginos har kliniskt associerats till ökad risk för prematur födsel och spontan abort. Ökad förekomst av Gardnerella vaginalis men även flera andra bakteriearter inklusive Bacteroidesarter ses vid bakteriell vaginos. Diagnosen vaginos ställs kliniskt, framför allt med amintest och förekomst av "clueceller" i våtpreparat. Laboratoriet tillhandahåller ej diagnostik av bakteriell vaginos. Urogenital odling hos män Prostatit: Orsaken till såväl akut som kronisk prostatit är oftast koliforma bakterier eller Pseudomanas spp men även grupp B-streptokocker, enterokocker och stafylokocker kan vara etiologiska agens. Vid akut prostatit är ofta urinodling positiv liksom i många fall odlingar från blod. Kronisk prostatit är förknippad med recidiverande urinvägsinfektion. Prostataexprimat rekommenderas ej p g a stor risk för tillblandning av uretraflora. Prostatapunktat för odling har tillika låg specificitet. Diagnosen kronisk prostatit ställs oftast på anamnes och eventuell urinodling. Uretrasekret: Rekommenderas ej.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Negativ odling svaras efter 2 dygn, positivt fynd besvaras snarast. Vid komplicerade odlingsfynd kan delsvar förekomma så snart relevanta resultat finns till-gängliga. Om sålunda dominerande växt av laktobaciller föreligger och sparsam växt av potentiellt patogena arter, skrives ordinär vaginalflora. Dominerar däremot enterokocker, grupp B-streptokocker, S aureus, koliforma bakterier och jästsvamp karaktäriseras dessa enligt gängse principer till species.
 • Uppdaterad
  2017-03-27
  av JS