Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urat, dU-

 • Alternativa sökord
  Dygnsurinsamling Urat, Urat-Kreatinin-Kvot
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 4
 • Anges på remiss
  Vid urinsamling anges samlingstiden samt urinvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urinsamlingsflaska (dunk/kärl) utan tillsats. 1 dygnsmängd urin utan tillsats.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kärl (flaska/dunk) hämtas på Klinisk kemi. Lämna följande patientinstruktion till patienten för korrekt insamling: regionvastmanland.se/.../...n-tillsats-35532-2.pdf Kan även tas som urat-kreatinin-kvot (stickprov), endast avsett för barn.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Urinsamlingar vägs enligt särskilt instruktion. Centrifugeras 10 min vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  För dygnsurinsamling: 1,5-4,5 mmol/dygn. U-Urat/Kreatinin kvot: 31-365 dagar: 0,75-1,55 1 år: 0,50-1,40 2 år: 0,47-1,30 3-4 år: 0,40-1,10 5-6 år: 0,30-0,80 7-9 år: 0,26-0,56 10-13 år: 0,20-0,44 14-17 år: 0,20-0,40
 • Metod och analysprincip
  Fotometri
 • Indikation/tolkning
  Vid patologiska tillstånd förekommer ökad utsöndring vid utbrett vävnadssönderfall, särskilt av kärnrik vävnad, såsom vid leukemier, akuta febersjukdomar, hepatit etc. Sänkta värden ses vid njurinsufficiens. Kostens sammansättning påverkar starkt urinutsöndringen av urat.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Besvaras i regel inom 4 timmar efter ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-06-14
  av JR