Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tuberkulos (PCR)

 • Alternativa sökord
  Tuberkulos-PCR, Mykobakterier, TBC
 • Remiss
  Remiss till karolinska (måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Två remisser och prover krävs eftersom TB-PCR i Västerås endast utförs då parallellt prov tagits för vidarebefordran till Karolinska Universitetslaboratoriet (KS) för sedvanlig TB diagnostik, 1. E-remiss i Cosmic: Fyll i begäran om PCR avseende Mycobakterium tuberkulosis, 2. Remiss till KS: Fyll i önskad analys och om det gäller sputum eller annat provmaterial under rubrik Mykobakterier TB, Remisser till KS beställer ni själva från KS hemsida, Prov och remiss märks med SMITTFÖRANDE, Ange på remiss: Kliniska data (inkl. land där misstänkt smitta skett).
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provet utgörs av: Sputum i provtagningsset för sputum (burk med ytterburk). Vid beställning av PCR avseende Mykobacterium tuberculosis komplexet krävs alltid två sputumprover, helst tagna vid samma tillfälle. Det ena analyseras med PCR-teknik enligt ovan. Det andra skickas till Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjuhuset (KS), för TB diagnostik med odling och mikroskopi. Observera: Vid utredning av misstänkt lungtuberkulos rekommenderas provtagning vid minst tre olika tillfällen. Provet ska helst tas på morgonen före frukost då morgonsputum antas vara mest bakterierik. Det är viktigt att instruera patienten att hosta upp kraftigt så att prov kommer från nedre luftvägarna. Upphostning spottas direkt i sputumburken. Tillblandning av material från övre luftvägarna kan minskas om patienten före provtagningen sköljer munnen med vatten (eventuell tandprotes tas ut före munsköljning).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ej påvisad nukleinsyra från PCR för M. tuberkulosis komplexet utesluter inte infektion. Påvisad nukleinsyra från M.tuberkulosis komplexet är inte tillräckligt för diagnos. Positivt resultat från kompletterande undersökning med mikroskopi och/eller odling krävs. OBS: Vid misstanke om lungtuberkulos rekommenderas provtagning vid minst tre olika tillfällen innan misstanke ev kan avfärdas. Ej påvisat nukleinsyra från PCR för M. tuberkulosis komplexet utesluter inte infektion. Negativt resultat vid alla kompletterande undersökningar enligt ovan krävs. Påvisat nukleinsyra från M.tuberkulosis komplex är inte tillräckligt för diagnos. Positivt resultat från kompletterande undersökning mikroskopi och/eller odling krävs.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet skickas med nästkommande transport. Kan förvaras max 4 dygn, kylförvaring (2-8°C) i väntan på transport. Samtliga prover skickas till Klinisk mikrobiologi, Västerås. Följ hygienrutinerna!
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaras. Max 3 dygn vid +2-8°C.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Realtids-PCR på instrumentet GeneXpert RT-PCR. Kvalitativ metod. Påvisande av Mycobacterium tuberculosis-komplexet genom påvisning av rpoB genen tillsammans med mutationer i denna gen som leder till rifampicinresistens. Analysen utförs endast då parallellt prov tagits för direktmikroskopi och odling vid externt laboratorium (KS).
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om lungtuberkulos. Ej optimalt taget sputumprov kan ge falskt negativt resultat. M. tuberkulosis-komplexet DNA kan detekteras månader efter effektiv behandling på grund av förekomst av DNA från döda bakterier.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  PCR utförs vardagar och svaras ut samma dag om provet anländer till laboratoriet före kl 14:00. Odling/mikroskopi vid KS: se provtagninganvisningar för Mykobakterier (Tuberkulos) på Karolinskas hemsida.
 • Uppdaterad
  2017-11-17
  av JS