Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Troponin I, P-

 • Remiss
  E-remiss cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Li-heparinrör (grön propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Blanda röret omedelbart minst 10 gånger! Lämnas omedelbart till laboratoriet. Två olika analysmetoder förekommer inom Region Västmanland. Vid beställning i Cosmic finns endast ett möjligt analysval: ”P-Troponin I”. Val av analysmetod beror på vilket laboratorium provet anländer till, se ytterligare information nedan.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 timme (rutinprov Sala).
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping, Sala.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugering ska ske i rumstemperatur inom 2 h i 10 min vid 2200 g. Stratus, Sala: Centrifugeras ej vid helblodsanalys.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I rumstemperatur är primärrör hållbart 2 timmar. Avskild plasma hållbar i kyl 24 timmar (6 timmar i rumstemperatur). I frys 30 dygn.
 • Referensintervall
  P-Troponin I, högkänsligt (Architect) Utförande laboratorium: Klinisk kemi Västerås och Köping Referensintervall: Barn < 3mån: Saknas Barn 3 mån-17 år: <21 ng/L Kvinnor ≥ 18 år: <16 ng/L Män ≥ 18 år: <35 ng/L P-Troponin I (Stratus) Utförande laboratorium: Klinisk kemi Sala. Referensintervall: <0.07 µg/L
 • Metod och analysprincip
  RPIA för Stratus CS. CMIA för Architect.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om hjärtmuskelskada. Ingår i diagnoskriterierna för akut hjärtinfarkt. Riskmarkör för kardiella händelser och död hos patient med akut kranskärlssjukdom.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 40 minuter från ankomst till laboratoriet, gäller vid analys i Västerås eller Köping. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-09-21
  av JR