Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trombocytopeniutredning, B-

 • Alternativa sökord
  HPA-antikroppar, trombocytantikroppar, FNAIT, trombocytrefraktäritet
 • Remiss
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Transfusionsmedicin (Karolinska, måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnes
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  4 mL i EDTA-rör (lila propp) Vid utredning av neonatala trombocytopenier ska följande provtagning ske: 8-10 mL i EDTA-rör (lila propp) från modern och 4 mL i EDTA-rör (lila propp) från fadern minst 1 mL i EDTA-rör från barnet, alternativt 4 mL navelsträngsblod
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Proverna ska vara analyserande laboratoriet tillhanda senast dagen efter provtagningen. Inför provtagning eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta analyserande laboratoriet under kontorstid, telefon 08-585 879 06.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk Immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i rumstemperatur. Proverna skickas så att de är analyserande laboratorie tillhanda senast dagen efter provtagning.
 • Skickas till
  Provinlämningen C1:74 Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge 141 86 Stockholm Lägg prov och remiss i kuvert som märks med Klinisk Immunologi, F79. Kuvertet läggs sedan i transportväskan till KS.
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-04-29
  av JR