Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TRAK (IgG), S-

 • Alternativa sökord
  TSH-receptor-antikroppar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss 5 (ger pappers-svar)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Minsta mängd serum 250 µl.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugerat gel-rör (primärrör) kan förvaras i kyl upp till 48 h, annars avskiljs serum och fryses.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C. Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-20
  av GS