Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TRAK (IgG), S-

 • Alternativa sökord
  TSH-receptor-antikroppar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss 5 (ger pappers-svar)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Minsta mängd serum 250 µl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlats med höga doser biotin (>5mg/dag). Prover ska inte tas i samband med behandling med natriumheparin.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera provet. Om transporteninte når analyserande lab inom 48 timmar avskiljs serum och fryses.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Centrifugerat primärrör förvaras i kyl upp till 48 timmar. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR