Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TBE (PCR), U-

 • Alternativa sökord
  tick borne encephalitis (PCR)
 • Remiss
  Remiss Mikrobiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterilt rör
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Rekommendationer vid TBE-diagnostik: Tänk på TBE som tidigt diagnostiskt alternativ vid feber 1-2 veckor efter fästingbett. Skicka serum för TBE-serologi, samt för TBE-PCR. Skicka urin för TBE-PCR TBE-PCR på CSV är ej att rekommendera, men serologisk analys av IgM o IgG på detta provmaterial kan vara av värde vid misstänkt vaccinationsgenombrott eller vid svår sjukdom. Provet måste då alltid åtföljas av serum.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kyförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se länk nedan
 • Skickas till
  Sahlgrenska Sjukhuset Mikrobiologiska Laboratoriet Guldhedsgatan 10 413 46 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS