Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sputumodling, sp-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Aktuell antibiotikabehandling, immunosuppresiv behandling, predisponerande sjukdom t.ex. cystisk fibros.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provet bör tas före antibiotikabehandling. Låt patienten skölja munnen med vatten före provtagning. Eventuell protes tas ut. Instruera patienten att få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i sputumburken. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-70100ml-55701
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Legionella, beställ "Luftvägsblock bakterier (PCR)". Påvisad Legionella odlas på laboratoriet och isolatet skickas för typning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling och mikroskopi. Provets represenativitet avseende de nedre luftvägarna undersöks med mikroskopi. Cellbilden talar för saliv eller sputum (skivepitelceller eller granulocyter som dominerar).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2019-11-21
  av JR