Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sputumodling, sp-

 • Alternativa sökord
  nedre luftvägar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning. Välj: Sputumodling allmän: bakterier (obs, ej Legionella) Sputumodling inkl svamp: bakterier (obs ej Legionella), jäst, mögel
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Aktuell antibiotikabehandling, immunosuppresiv behandling, predisponerande sjukdom t.ex. cystisk fibros. Ange om provet utgörs av inducerat sputum.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provet bör tas före eventuell antibiotikabehandling. Låt patienten skölja munnen med vatten före provtagning. Eventuell protes tas ut. Instruera patienten att få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i sputumburken. Provtagningsmaterial: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-70100ml-55701 Det är viktigt att provet utgörs av en upphostning från de nedre luftvägarna och inte enbart saliv. Representativt prov erhålls lättast på morgonen direkt när patienten vaknat. Om patienten har svårt att hosta upp material bör provet tas genom andningsgymnasti med hjälp av erfaren personal. Inducerat sputumprov I vissa fall kan man behöva provocera fram ett prov, så kallat inducerat sputumprov. Detta erhålls under/efter 10-20 minuter inandning av några mL nebuliserad hyperton (3 %) koksaltlösning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Legionella, beställ "Luftvägsblock bakterier (PCR)". Påvisad Legionella odlas på laboratoriet och isolatet skickas för typning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling och mikroskopi. Provets representativitet avseende de nedre luftvägarna undersöks med mikroskopi. Cellbilden talar för saliv eller sputum (skivepitelceller eller granulocyter som dominerar).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2020-10-22
  av JR