Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Somatostatin, fP-

 • Remiss
  Klinisk kemi Special (Karolinska -Måste beställas) (Alternativt Pappersremiss 5 Västmanland)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Fasteprov. 1 iskylt NaHeparin-rör (mörkblå propp). Minst 2 mL blod krävs. Ring KlinKem Västerås innan provtagning för att de ska hinna förbereda för kylcentrifugering. Prov ställs omedelbart på isbad efter provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om fler peptider beställs samtidigt, lägg till 2 mL per komponent. För fullständig peptidscreening, se fP-Peptidscreening.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 30 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylcentrifugeras inom 1 h och avskilj minst 1 mL plasma. Frys omgående
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och skickas fryst.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS