Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SARS-CoV-2, Se-

 • Alternativa sökord
  Covid-19, Corona
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand (i kemifliken), alternativt pappersremiss Remiss 5. Analysen ska beställas separat i Cosmic för att möjliggöra korrekt smittspårning, den får alltså inte sambeställas med andra analyser!
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Misstanke om covid-19. Smittspårning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Det råder brist på provtagningsmaterial. Logistik fördelar tillgängligt material, verksamheterna ska inte beställa själva från Varuförsörjningen. Flera kliniker kan ha tagit emot alternativa provtagningskit med transportmedium som inte är godkända för analysen. NPH-pinnen som finns i dessa förpackningar kan användas men pinnen ska efter provtagning stoppas i ett sterilt provrör med 2 mL 0.9 % NaCl-lösning. Sterila provrör med 2 mL 0.9 % NaCl-lösning kan beställas från Laboratoriemedicin. * Ring till Kundservice Laboratoriemedicin, 021-17 35 50, och ange antal rör som ska skickas till beställande enhet. alternativt * Ange antal rör samt beställande enhet i följande blankett och faxa direkt till mikrobiologen. ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Nedan presenteras de prioriterade provtagningsmaterialen, ytterligare alternativ med bilder finns i följande dokument: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Nasofarynxsekret I första hand använd Virocultrör med tunn pinne. Pinnen ska stoppas i röret som innehåller 1 mL medium. Sätt på korken. Virocultrör 1 mL varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-virus-49683 I andra hand ska nasofarynxpinne (blå kork) användas. Pinnen stoppas sedan i sterilt plaströr med 2 mL 0,9 % NaCl-lösning. Klipp av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Nasofarynxpinne (blå kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-f-nasofarynx-45605 Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Svalgsekret I första hand använd Virocultrör med tjock pinne. Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen. Pinnen ska stoppas i röret som innehåller 2 mL medium. Sätt på korken. Virocultrör 2 mL: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-2ml-f-virus-48305 I andra hand använd provtagningspinne som finns i eSwab ”rosa kork kit”. Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen. Pinnen stoppas sedan i sterilt plaströr med 2 mL 0,9 % NaCl-lösning. Bryt av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Röret som finns i kiten ska EJ användas! eSwab (rosa kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Sputum Patienten ska få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i burken. Provtagningsrör: www.varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-70100ml-55701 Bronkoalveolärt lavage (BAL) Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Felaktiga NPH-provtagningar kan ge falskt negativa covid-19-svar. Se nedan länkar för bild och Vårdhandbokens instruktioner samt video. www.vardhandboken.se/.../tillvagagangssatt/ https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE Om samtidig akut analys av influensa önskas: beställ "Influensa A och B samt RS-virus (PCR)". En separat beställning och ett separat prov krävs för dessa akuta prover som sedan lämnas direkt till Jourlaboratoriet i Västerås eller Köping.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas snarast. Proverna skickas enligt ordinarie rutiner i bruna transportlådor. OBS! Skruva åt korken ordentligt och vid minsta risk för kontamination utanpå rören ska röret torkas med sprit!
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Provtagningsindikationer ändras snabbt. Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se/.../provtagningsindikation--misstankt-fall-av-covid-19/ Provtagning på annan indikation bör diskuteras med infektionsklinikens covidjour på tel 18037 dagtid.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Analysen körs flera gånger dagligen. Svar på patientprover förväntas efter ca 6 timmar från starttid (ej provtagningstid). Personalprover körs ibland över natt och svaras då ut morgonen efter. Samtliga provsvar svaras ut i Cosmic och finns för patienten att läsa på 1177.se. Se ytterligare information på 1177.se: www.1177.se/.../se-ditt-provsvar-for-covid-19sars-cov-2/
 • Uppdaterad
  2020-05-19
  av JR