Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SARS-CoV-2, Se-

 • Alternativa sökord
  Covid-19, Corona
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand (i kemifliken), alternativt pappersremiss Remiss 5. Analysen ska beställas separat i Cosmic för att möjliggöra korrekt smittspårning, den får alltså inte sambeställas med andra analyser!
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Misstanke om covid-19. Smittspårning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Logistik fördelar tillgängligt provtagningsmaterial inklusive sterila provrör med 2 mL 0.9 % NaCl-lösning, verksamheterna ska inte beställa själva från Varuförsörjningen. Det förekommer flera alternativa provtagningskit med transportmedium som inte är godkända för analysen. NPH-pinnen som finns i dessa förpackningar kan användas men pinnen ska efter provtagning stoppas i ett sterilt provrör med 2 mL 0.9 % NaCl-lösning. Vid provtagning av barn i skolåldern upp till 16 år rekommenderas följande: * Provtagning från både NPH och svalg med två separata pinnar. * Pinnarna kan sedan stoppas i samma transportrör. * Vid beställning i Cosmic anges NPH som provmaterial. Nedan presenteras de prioriterade provtagningsmaterialen, ytterligare alternativ med bilder finns i följande dokument: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Nasofarynxsekret I första hand använd Virocultrör med tunn pinne. Pinnen ska stoppas i röret som innehåller 1 mL medium. Sätt på korken. Virocultrör 1 mL varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-virus-49683 I andra hand ska nasofarynxpinne (blå kork) användas. Pinnen stoppas sedan i sterilt plaströr med 2 mL 0,9 % NaCl-lösning. Klipp av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Nasofarynxpinne (blå kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-f-nasofarynx-45605 Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Svalgsekret I första hand använd Virocultrör med tjock pinne. Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen. Pinnen ska stoppas i röret som innehåller 2 mL medium. Sätt på korken. Virocultrör 2 mL: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-2ml-f-virus-48305 I andra hand använd provtagningspinne som finns i eSwab ”rosa kork kit”. Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen. Pinnen stoppas sedan i sterilt plaströr med 2 mL 0,9 % NaCl-lösning. Bryt av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Röret som finns i kiten ska EJ användas! eSwab (rosa kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Sputum Patienten ska få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i burken. Provtagningsrör: www.varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-70100ml-55701 Bronkoalveolärt lavage (BAL) Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Felaktiga NPH-provtagningar kan ge falskt negativa covid-19-svar. Se länk nedan för video med instruktion. https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE Om samtidig akut analys av influensa önskas: beställ "Influensa A och B samt RS-virus (PCR)". En separat beställning och ett separat prov krävs för dessa akuta prover som sedan lämnas direkt till Jourlaboratoriet i Västerås eller Köping. Medicinskt akuta prover Akuta prover lämnas till provinlämningen vid Jourlaboratoriet. Mottagande personal måste meddelas muntligt att provet är akut. Tillgången på reagens är begränsad så beroende på hur många beställningar som görs så kan det vissa dagar vara så att reagensen är slut och inga akuta analyser kan utföras. Mottagande personal meddelar i så fall detta och proverna analyseras istället med rutinproverna.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas snarast. Proverna skickas enligt ordinarie rutiner i bruna transportlådor. OBS! Skruva åt korken ordentligt och vid minsta risk för kontamination utanpå rören ska röret torkas med sprit!
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Provtagningsindikationer ändras snabbt. Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se/.../provtagningsindikation--misstankt-fall-av-covid-19/ Provtagning på annan indikation bör diskuteras med infektionsklinikens covidjour på tel 18037 dagtid.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Medicinskt akuta prover som analyseras på Jourlaboratoriet besvaras i Cosmic inom 3 timmar. Patientprover från slutenvård Prover som har ankommit från slutenvården till Klinisk mikrobiologi mellan 05:30-13:30 på vardagar och 05.30-11.00 på helgen kommer att få svar samma dag. För snabbare svar rekommenderas att proven lämnas direkt till Klinisk mikrobiologi, ingång 11. Patienter från öppenvård samt personalprover Provsvar förväntas inom 1-2 dagar. Vissa prover kräver verifiering och svarstiden blir då något längre. Samtliga provsvar svaras ut i Cosmic och finns för patienten att läsa på 1177.se.
 • Uppdaterad
  2020-09-24
  av JR