Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SARS-CoV-2 IgG, B-

 • Alternativa sökord
  Coronaserologi, corona antikroppar, covid-19
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand (i kemifliken), alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Datum för insjuknande
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) alternativt Serumrör utan tillsats (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Antikroppsanalys ersätter inte PCR vid akut diagnostik. Symtomdebut ska ligga minst 14 dagar bakåt i tiden. Vid akut sjukdom beställ PCR SARS-Corona-COVID, se separat provtagningsanvisning SARS-CoV-2.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet skickas med nästa ordinarie transport
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Metod och analysprincip
  Semikvantitavtiv metod, CMIA respektive ELISA
 • Indikation/tolkning
  Påvisning av IgG-antikroppar kan användas som en markör för genomgången eller pågående infektion. Indikationer för provtagning: 1. Slutenvårdspatienter med minst 14 dagars anamnes och stark klinisk misstanke om covid-19 som är negativa i PCR-analys. 2. Patienter > 65 års ålder som tidigare provtagits med klinisk misstanke om covid-19. 3. Utredning av långvariga symtom efter misstänkt covid-19 som inte bekräftats med PCR-analys. Information om SARS-CoV-2 serostatus påverkar inte smittsamhetsbedömningen. Analysresultatet tolkas inte utifrån huruvida immunitet föreligger. Ett påvisat IgG-svar efter en genomgången virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som skyddar mot återinfektion. Det är sannolikt men ännu inte visat att detta gäller även vid covid-19 sjukdom och det är oklart hur länge ett eventuellt skydd kvarstår.
 • Ackreditering
  Nej
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Svarstid
  Inom en vecka, svarstider varierar då verifierande tester kan behövas.
 • Uppdaterad
  2020-05-27
  av JR