Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

SARS-CoV-2 IgG, B-

 • Alternativa sökord
  Coronaserologi, corona antikroppar, covid-19
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand (i kemifliken), alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Datum för insjuknande
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp). Serumrör utan tillsats (röd propp) kan också användas men måste vara laboratoriet tillhanda samma dag för att undvika hemolys. Även EDTA-rör, NaCitrat-rör samt heparinrör accepteras.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  För diagnos av Covid-19 tidigt i sjukdomsförloppet bör prov för PCR från luftvägar (nasofarynx och/eller svalg) tas. Se separat provtagningsanvisning. Serologiskt svar med IgG-antikroppar efter genomgången infektion dröjer ofta 3-4 veckor och kan hos immunnedsatta helt utebli.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet skickas med nästa ordinarie transport
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Metod och analysprincip
  SARS-CoV-2 IgG (N): Semikvantitavtiv metod, CMIA, för detektion av IgG-antikroppar mot nukleokapsidantigen. SARS-CoV-2 IgG (S) kvant: Kvantitativ metod, CMIA, för detektion av IgG-antikroppar mot spikeproteinets receptorbindande domän (RBD). Negativa prov svaras Negativ, gränsvärdesreaktiva prov svaras Gränsvärde. Positiva prov besvaras numeriskt i bindning antibody unit per mL förkortat till BAU/mL enligt WHO-standard. 0 - 7 BAU/mL negativ 7,1 - 13,99 BAU/mL gränsvärde 14 - BAU/mL positiv
 • Indikation/tolkning
  Analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 är framförallt av värde när den kliniska bilden talar för covid-19 men inte kan bekräftas genom påvisande av SARS-CoV-2 RNA med PCR. Frågeställning genomgången infektion, ovaccinerad pat: ‣beställ SARS-CoV-2 IgG (N), om negativ eller gränsvärde utförs även SARS-CoV-2 IgG (S) kvant Frågeställning vaccinationsgenombrott: ‣beställ både SARS-CoV-2 IgG (N) och SARS-CoV-2 IgG (S) kvant Frågeställning vaccinationseffekt: ‣beställ SARS-CoV-2 IgG (S) kvant OBS: För närvarande rekommenderas i normalfallet inte kontroll av vaccinationseffekt med antikroppstest. Vid genomgången covid-19 infektion kan IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 påvisas hos 90% av patienterna 3-4 veckor efter symtomdebut. Hos 50% kan IgG påvisas redan efter 10 dagar, alltså då komplikation som kan kräva IVA-vård som regel uppkommer. SARS-CoV-2 IgG (N): Ett positivt IgG-antikroppssvar mot nukleokapsidantigen talar för pågående eller genomgången covid-19. Dessa antikroppar kan ofta påvisas tidigare än antikroppar mot spikeantigen men försvinner också snabbare. SARS-CoV-2 IgG (S) kvant: Ett positivt IgG-antikroppssvar mot spikeprotein är förenligt med vaccination eller genomgången covid-19 infektion. Ett negativt IgG-antikroppssvar innebär att inget antikroppssvar mot respektive protein har påvisats vid testtillfället, alternativt att personen har så låga IgG-nivåer att de inte kan påvisas. Tolkning av kombinerade antikroppsanalyser N-antigen negativ + Spike-antigen negativ Inga antikroppar. Om prov tagits tidigare än 4 veckor efter symtomdebut kan nytt prov vara av värde. N-antigen negativ + Spike-antigen gränsvärde Kan bero på vaccination, nyligen genomgången infektion (2-3 veckor efter insjuknandet) eller infektion för >6-12 månader sedan. Nytt prov om 3-4 veckor kan vara av värde. N-antigen negativ + Spike-antigen positiv Förenligt med vaccination eller möjligen genomgången infektion. N-antigen gränsvärde + Spike-antigen negativ Kan vara förenligt med nyligen genomgången infektion (2-4 veckor efter smittillfället), prov taget lång tid efter smittillfället (>6-12 månader) eller ospecifik reaktivitet. Nytt prov om 2-3 veckor kan vara av värde. N-antigen gränsvärde + Spike-antigen gränsvärde Kan vara förenligt med nyligen genomgången infektion (2-3 veckor efter smittillfället), lång tid efter smittillfället (6-12 månader) eller en kombination av genomgången infektion och vaccination. Nytt prov om 2-3 veckor kan vara av värde. N-antigen gränsvärde + Spike-antigen positiv Kan vara förenligt med nyligen genomgången infektion (2-3 veckor efter smittillfället), lång tid efter smittillfället (6-12 månader) eller en kombination av genomgången infektion och vaccination. Nytt prov om 2-3 veckor kan vara av värde. N-antigen positiv + Spike-antigen negativ Kan vara förenligt med genomgången infektion. N-antigen positiv + Spike-antigen gränsvärde Kan vara förenligt med genomgången infektion. N-antigen positiv + Spike-antigen positiv Förenligt med genomgången infektion, möjligen också i kombination med vaccination.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar
 • Uppdaterad
  2023-10-03
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English