Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

SARS-CoV-2 IgG (N), B-

 • Alternativa sökord
  Coronaserologi, corona antikroppar, covid-19
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand (i kemifliken), alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Datum för insjuknande
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) alternativt Serumrör utan tillsats (röd propp) Även EDTA-rör, NaCitrat-rör samt heparinrör accepteras.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  För diagnos av Covid-19 tidigt i sjukdomsförloppet bör prov för PCR från luftvägar (nasofarynx och/eller svalg) tas. Se separat provtagningsanvisning. Antikroppssvar mot spikeproteinet som man får efter vaccination påvisas inte med denna metod Serologiskt svar med IgG-antikroppar efter genomgången infektion dröjer ofta 3-4 veckor och kan hos immunnedsatta helt utebli.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet skickas med nästa ordinarie transport
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Metod och analysprincip
  Semikvantitavtiv metod, CMIA, för detektion av IgG-antikroppar mot nukleokapsidantigen.
 • Indikation/tolkning
  Analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 är framförallt av värde när den kliniska bilden talar för covid-19 men inte kan bekräftas genom påvisande av SARS-CoV-2 RNA med PCR. Vid genomgången covid-19 infektion kan IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 påvisas hos 90% av patienterna 3-4 veckor efter symtomdebut. Hos 50% kan IgG påvisas redan efter 10 dagar, alltså då komplikation som kan kräva IVA-vård som regel uppkommer. Ett positivt IgG-antikroppssvar mot nukleokapsidantigen tyder på pågående eller genomgången covid-19. Ett negativt IgG-antikroppssvar innebär att inget antikroppssvar mot nukleokapsidproteinet har påvisats vid testtillfället, alternativt att personen har så låga IgG-nivåer att de inte kan påvisas. Antikroppssvar mot spikeproteinet som man får efter vaccination påvisas inte med denna metod.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Svarstid
  Svarstiderna varierar. Prov taget på inneliggande patienter besvaras inom 1-3 arbetsdagar. Övriga prov besvaras inom 1-2 veckor, beroende av om verifierande analyser behöver utföras eller ej.
 • Uppdaterad
  2021-04-14
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.