Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SARS-CoV-2 IgG, B-

 • Alternativa sökord
  Coronaserologi, corona antikroppar, covid-19
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand (i kemifliken), alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Datum för insjuknande
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) alternativt Serumrör utan tillsats (röd propp) Även EDTA-rör, NaCitrat-rör samt heparinrör accepteras.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Serologiskt svar med IgG-antikroppar påvisas ofta inte förrän 3-4 veckor efter insjuknandet och kan hos immunnedsatta helt utebli. För diagnos av Covid-19 tidigt i sjukdomsförloppet bör prov för PCR från luftvägar (nasofarynx och/eller svalg) tas. Se separat provtagningsanvisning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet skickas med nästa ordinarie transport
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Metod och analysprincip
  Semikvantitavtiv metod, CMIA respektive ELISA
 • Indikation/tolkning
  Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan bekräfta genomgången sjukdom. Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att den som har utvecklat antikroppar efter genomgången Covid-19 infektion sannolikt har ett skydd mot återinfektion som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat. Tolkning av provsvar: NEGATIV: Du har inga antikroppar. Du kan bli smittad och smitta andra. GRÄNSVÄRDE: Det går inte att säga säkert om du har haft Covid-19, detta kan bero på att prov tagits tidigt eller sent efter sjukdom och antikroppsnivån är för låg för att kunna ge ett säkert svar. Du kan bli smittad och smitta andra. POSITIV: Du har antikroppar mot coronaviruset som orsakar Covid-19. Du har haft Covid-19 och har ett visst skydd mot att få det igen. Du behöver fortfarande följa de allmänna rekommendationer som gäller för att minska smittspridning i samhället.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Svarstid
  Svarstiderna varierar. Prov taget på inneliggande patienter besvaras inom 1-3 arbetsdagar. Övriga prov besvaras inom 1-2 veckor, beroende av om verifierande analyser behöver utföras eller ej.
 • Uppdaterad
  2020-11-11
  av JR