Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sårodling, ytliga och djupa sår

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Anges på remiss
  Ange noga anatomisk lokalisation i avsedd ruta, kryssa i rutan för provmaterial (sår el. sekret etc.) och kryssa i önskad analys Under kliniska data anges: aktuella symtom, eventuell pågående antibiotikabehandling, katt- eller hundbett, eventuell komplicerande sjukdom etc.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Smetiga och nekrotiska sår bör rengöras mekaniskt med fysiologisk koksaltlösning (ej med desinfektionsmedel) före provtagning. Vid provtagning från lokaler med rikligt förekommande normal bakterieflora är kontaminationsrisken särskilt stor, exempelvis urogenital- och analregionen och området kring näsa och mun. Provet skall tas med provtagningspinne som medföljer transportmedium Copan. Vid sårinfektion tas prov, om möjligt, i gränsen mellan död och infekterad vävnad. Försök att lyfta upp ev krustabeläggning så att pinnen kan nå in under kanten.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, förvara provet i kyl i avvaktan på transport, dock högst ett dygn.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Negativ/normalflora
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob eller anaerob odling på agarplattor. Isolerade potentiella patogena bakterier och svampar, karaktäriseras regelmässigt till genustillhörighet och när så bedöms relevant till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod (i vissa fall E-test) på agarplattor utföres på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  Se folkhälsomyndighetens referensverk över mikorbiologisk diagnostik av hud, mjukdelar, skelett och inre organ.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrivning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Varierar beroende på provets art och frågeställningar. I princip gäller dock att negativ odling svaras inom 2 dygn. Positivt fynd besvaras snarast, vid komplicerade odlingsfynd kan delsvar förekomma så snart relevanta resultat finns tillgängliga. Se också eventuella kommentarer i anslutning till respektive analysgrupp.
 • Uppdaterad
  2017-03-27
  av JS