Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sårodling

 • Alternativa sökord
  sekret, aerob, anaerob
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Vid bakterieodling är det avgörande för bedömningen av provet att ange lokalisation och djup på såret samt eventuell antibiotikabehandling. Ange alltid om det rör sig om bettorsakade sår, och vilken typ av bett, till exempel kattbett.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning. Ta provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller sårbotten. Vid torra sår och eksem bör pinnen först fuktas med steril koksaltlösning. Efter provtagning ska pinnen stoppas i röret. Mediet i röret ska EJ hällas av. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2020-07-02
  av JR