Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

S 100 B, S-

 • Alternativa sökord
  S100B, S100
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) alternativt mikrotainerrör. Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  S100B har mycket kort halveringstid. Vid utredning av skallskada ska provtagning utföras mindre än 6 timmar efter skadetillfället.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugering ska utföras inom 4 timmar efter provtagningstillfället. Förvaras kylt i väntan på transport. Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 48 timmar. Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar efter provtagningstillfället ska serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i -20°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se provhantering
 • Referensintervall
  > 17 år: <0,10 µg/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Analys av S 100 B är indicerad vid utredning av patient med lätt skallskada på akutmottagningen. Analysen kan även användas vid uppföljning av patienter med hjärntumörer och malignt melanom.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-12-21
  av JR