Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reumatoid faktor, S-

 • Alternativa sökord
  RF
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Immunologi/Serologi/Virologi"
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial och önskad analys
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum), 7/5 mL Gelrör (serum), 5/3 mL Rör utan tillsats, 7 eller 5 mL Kapillärrör eller sterilt plaströr. Helblod i vacutainerrör utan tillsats eller i microtainer rör. Alternativ är serum i sterilt plaströr (minst 500 mL).
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet sänds omgående till laboratoriet. Om detta ej är möjligt förvaras provet i kylskåp i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeksrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se Laboratoriet tillhanda.
 • Referensintervall
  ≤5 IE/mL Negativ >5 IE/mL Positiv
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativt EliA test
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om Reumatoid artrit (RA) Reumatoid faktor (RF) är autoantikroppar som binder till Fc-delen av IgG bundet till immunkomplex eller annan struktur. RF kan vara av IgM-, IgG- eller IgA-isotyp. Analysen på Klinisk mikrobiologi i Västerås påvisar RF av IgM-isotyp, som finns hos 60-80 % av RA-patienter. Vid önskemål om analys av annan RF-isotyp skickas provet till laboratoriet i Uppsala. I 2010 års klassifikationskriterier för diagnosen RA har analys av antikroppar mot citrullinerade proteiner/peptider (ACPA) inkluderats. Påvisandet av ACPA (se analys anti-CCP) har betydligt högre specificitet än förekomst av RF och anti-CCP-test bör därför väljas före RF inför remiss till reumatologisk enhet eller för differentialdiagnostik.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Analyseras en gång per vecka.
 • Uppdaterad
  2018-06-26
  av GS