Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Retikulocyt-MCH (Hemoglobin), Ret(B)-

 • Alternativa sökord
  Retikulocythemoglobin equivalent, hypokroma retikulocyter
 • Remiss
  Allmän (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp). Minsta provmängd 1 mL.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov ska vara KKF, UAS tillhanda inom 47 timmar. Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar. Därefter förvaras provet i kylskåp. Transporteras i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS